Home Inwestycje ZMIANY PO PRAWEJ STRONIE WISŁY
ZMIANY PO PRAWEJ STRONIE WISŁY
0

ZMIANY PO PRAWEJ STRONIE WISŁY

0
0

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w Warszawie budynki, które stoją teraz puste ze względu na zły stan techniczny, będą odnawiane przez miejskie spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Będą też budowane nowe mieszkania czynszowe. Łącznie w ten sposób ma powstać 1690 nowych mieszkań.

Katarzyna Pieńkowska

Mieszkania te będą przeznaczone w szczególno-ści dla osób, które mają zbyt wysokie dochody, aby starać się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, a równocześnie za niskie, by kupić.TBS-y będą  również  przygotowywały  lokale  z przeznaczeniem do realizacji programów z zakresu polityki społecznej i lokalowej oraz kultury i sektora kreatywnego. W ramach inwestycji powstaną m.in.:
• pracownie  i  biura  organizacji kulturalnych,
• małe sale warsztatowe do prowadzenia edukacji kulturalnej,
• lokale, które posłużą do wdra-żania  działań  aktywizujących i  integrujących  seniorów  oraz osoby niepełnosprawne.
Ponadto kilka budynków zostanie dostosowanych do funkcji umożliwiającej realizowanie zadań w  ramach lokalnych międzypokoleniowych centrów aktywności seniorów.Budowa  nowych  budynków przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego odbywać się będzie:
• na wytypowanych nieruchomo-ściach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
•  na nieruchomościach z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki,
• w  sąsiedztwie remontowanych i modernizowanych budynków,
• na nieruchomościach niezabudowanych zlokalizowanych w  priorytetowym obszarze rewitalizacji lub w ich sąsiedztwie (ul. Radzymińska, ul. Poligonowa, ul. Starzyńskiego) – TBS Warszawa Pół-noc zaprojektuje zagospodarowanie nieruchomości.

Budynki, które nie są teraz pod-łączone do centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej, będą podłączane do sieci  podczas remontów. W wielu przypadkach  remonty  lub  modernizacje będą musiały uwzględniać zalecenia konserwatorskie. W pierwszej kolejności modernizacji m.st. Warszawa planuje poddać kompleks budynków  przy  ul.  Łomżyńskiej 18, 20 i 26 w dzielnicy Praga-Pół-noc i przy ul. Targowej 14, 16 oraz Chodakowskiej 14 w dzielnicy Praga-Południe. Dodatkowo Targówek wybuduje nowy budynek przy ul. Odrowąża ze 160 lokalami mieszkalnymi na wynajem, który znajdzie się w są-siedztwie obszaru priorytetowego Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
Rezultaty:
• Wybudowanie przez TBS Warszawa Północ 860 lokali adresowanych do średnio uposażonych gospodarstw domowych.
• Zmodernizowanie  przez  TBS Warszawa Południe 670 lokali w zabytkowych budynkach.
• Wybudowanie  przez  dzielnice 160 lokali komunalnych adresowanych do najemców w podobszarach w celu poprawy warunków mieszkaniowych.
• Wdrożenie  zasad  współpracy z  podmiotami  budownictwa społecznego  w  formule  non profit w  celu zwiększenia dostępności lokali na wynajem.

Nowy projekt – kamienica międzypokoleniowa na Pradze
Przy ulicy Stalowej na warszawskiej Pradze-Północ zostanie gruntownie wyremontowana kamienica, której istotną cechą będzie jej charakter międzypokoleniowy. W kamienicy  zaprojektowane  zostaną mieszkania i wspólne pomieszczenia,  pozwalające  zamieszkać
trzem grupom pokoleniowym:
•  seniorom – osobom, które wciąż jeszcze są samodzielne; mieszkania miałyby formę wspieraną dzięki  różnym  usługom  pielę-gniarskim, a  także innym usługom  odpowiadającym  na  codzienne potrzeby osób starszych;
• osobom  młodym – poszukują-cym  miejsca  na  start  samodzielnego życia w Warszawie;
• dzieciom  i młodzieży –  uruchomiona  zostanie  placówka pieczy zastępczej.
Koncepcja zakłada adaptację kamienicy i podwórza na potrzeby głównie osób starszych. Mieszkania byłyby odpowiednio dopasowane  do  ich  potrzeb  i  miałyby charakter rotacyjny. Przestrzenie wspólne w kamienicy pełniłyby funkcje integracyjne i użyteczne dla mieszkańców budynku i lokalnej społeczności. Poza  kamienicą  wskazane  funkcje pełnić powinny oficyna i podwórko między kamienicą i oficyną.

Warszawska Strefa Rodziny przy Środkowej
W  sąsiedztwie  Stalowej  znajduje  się  Ognisko  „Praga”.  Jest najstarszą  placówką  w  dawnych strukturach Zespołu Ognisk Wychowawczych  im.  Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, a teraz  w  Centrum  Wspierania  Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Przez lata ognisko mieściło się w zabytkowym,  drewnianym  budynku, który powstał około 1915 r., teraz –  w  nowym pawilonie w  tym samym miejscu.Ognisko opiekuje się dziećmi i młodzieżą w wieku od sześciu do 18  lat.  Wychowawcy  pomagają w  rozwiązywaniu  problemów
szkolnych i starają się włączać rodziców w planowanie pracy z ich dzieckiem oraz w  życie placówki. Dzieci mają tu także pomoc specjalistyczną, indywidualne konsultacje psychologiczne, socjoterapię, zajęcia logopedyczne oraz terapię pedagogiczną. Zabytkowy  budynek  ogniska również  przejdzie  modernizację w  ramach  Zintegrowanego  Programu Rewitalizacji.W letnie weekendy od kilku lat
na terenie ogniska miasto organizuje Warszawską Strefę Rodziny. Na rodziny czekają trzy strefy rozrywki, w których można m.in. poskakać na trampolinie czy poleniuchować  na  leżakach.  Nowością w tym roku były warsztaty gotowania „Kreatywna lodówka” i  „Kreatywna kuchnia” oraz przejażdżka „ogórkiem”, podczas której pasa-żerowie z  przewodnikiem odwiedzali m.in. fabrykę Wedla.

metamorfozy

open