Home PATRONATY OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO
0

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO

0
0

Podczas Zjazdu zostanie zaprezentowany program Builder For The Future oraz jeszcze nieemitowany film podsumowujący majowe warsztaty Dzień Młodego Architekta i Dzień Młodego Inżyniera, które odbyły się w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie i uczestniczyło w nich ponad 600 osób. informacje01

W dniach 1 – 2 czerwca 2017 roku w Białymstoku obędzie się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo. Zjazd organizowany jest przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku.

Tematami przewodnimi Zjazdów Dziekanów będą skutki wprowadzenia algorytmu finansowania podstawowej działalności publicznych szkol wyższych, a także tegoroczna ocena parametryczna i kategoryzacja jednostek naukowych.

Ponadto będą poruszone zmiany w procesie kształcenia, w tym nowe zasady w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kształcenie dualne w kontekście oczekiwań pracodawców oraz wprowadzenie zasad BIM w szczególności na kierunkach budownictwo i architektura.

Referaty będą również poruszać problemy w aplikowaniu o środki pozauczelniane na kierunkach technicznych oraz doświadczenia w umiędzynarodowieniu kształcenia na przykładzie Politechniki Białostockiej.

Podczas Zjazdu zostanie również zaprezentowany program Builder For The Future oraz jeszcze nieemitowany film podsumowujący majowe warsztaty Dzień Młodego Architekta i Dzień Młodego Inżyniera, które odbyły się w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie i uczestniczyło w nich ponad 600 osób.

PROGRAM

open