Home News MONDIAL DU BÂTIMENT
MONDIAL DU BÂTIMENT
0

MONDIAL DU BÂTIMENT

0
0

Przy wsparciu ze strony Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF) oraz Instytutu Frankofonii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (IFDD) wydarzenie Mondial du Bâtiment i trzy imprezy targowe Batimat, Idéobain et Interclima+ElecHB wybrały kraje frankofońskie na gości honorowych tegorocznej edycji.

Odbędzie się ona w Paryżu od 6 do 10 listopada 2017 r. Cel: umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych między wystawcami i autorami projektów reprezentującymi 84 państwa i rządy.

Współpraca organizatorów Mondial du Bâtiment z Instytutem Frankofonii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaowocuje dwoma wydarzeniami:

  • Pawilonem Frankofonii/ IFDD

Zajmujący powierzchnię 100 m2 usytuowany w centrum Hali 6 pawilon będzie gościł przedstawicieli regionów o wysokim potencjale wzrostu m.in. z Afryki subsaharyjskiej (Benin, Burkina Faso, Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kongo, Senegal…), Afryki Północnej (Maroko, Tunezja) oraz Belgii, Kanady, Francji, Luksemburga i Szwajcarii.

  • Bogatym programem konferencji i animacji

Cykl konferencji „Największe wyzwania zrównoważonego budownictwa w krajach frankofońskich” zgromadzi we wtorek 7 listopada od godz. 13:00 do 17:00 delegacje na Forum « Regard sur l’Architecture » w Hali 5A.

Tematyka omawiana w ramach konferencji będzie rozwijana przez cały tydzień w sektorze Warsztatów Pawilonu Frankofońskiego/IFDD:
– Problematyka budownictwa mieszkaniowego: „Budować szybko, budować dobrze, w sposób odpowiedni i zrównoważony”;
– Wyzwania stojące przed afrykańskimi zielonymi miastami: „Czy szybko postępująca urbanizacja pozostawia miejsce na zielone miasta?”;
– Wyzwania podwykonawstwa lokalnego w sektorze budownictwa i robót publicznych: współpraca Północ-Południe, modernizacja, szkolenia i innowacje;
– Regionalny kod efektywności energetycznej nowych budynków w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej (UEMOA).

Guillaume Loizeaud, dyrektor Mondial du Bâtiment przyznaje: „Wsparcie IFDD pozwala nam zaoferować profesjonalistom z branży budownictwa liczne możliwości spotkań z osobami decyzyjnymi reprezentującymi 84 państwa frankofońskie o dużym potencjale rozwoju. Udział w targach delegacji pod przewodnictwem ministerstw, organizacji branżowych i dużych przedsiębiorstw budowlanych z poszczególnych krajów stanowi znakomitą okazję do nawiązania nowych relacji biznesowych”.

„IFDD od wielu lat doskonali materiały, szkolenia i narzędzia poświęcone tematyce zrównoważonego budownictwa, w szczególności zagadnieniom efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Wydarzenie Mondial du Bâtiment umożliwia kontakt pomiędzy profesjonalistami z branży a osobami decyzyjnymi z krajów frankofońskich, beneficjentami ich działań. Nasz udział w tym wydarzeniu wpisuje się w strategiczny cel Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF), który polega na wspieraniu innowacji i kreatywności w gospodarce w ramach zrównoważonego rozwoju”. mówi Jean-Pierre Ndoutoum, dyrektor IFDD.

Ogłoszenie krajów frankofońskich gośćmi honorowymi tegorocznej edycji Mondial du Bâtiment wpisuje się w szerszy kontekst w perspektywie 23. konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych, organizowanej w Bonn, w Niemczech.

Podczas konferencji organizowanych w ramach Mondial du Bâtiment zaprezentowane zostaną następujące projekty:

  • Realizowany w Kamerunie Program « C2D regional capitals» mający na celu rozwój stolic regionów, aby  odciążyć dwa największe miasta kraju – Jaunde i Duala. Projekt ten obejmuje pięć miast (Bertoua, Garoua, Maroua, Bafoussam i Bamanda) zamieszkanych przez 300 000 ludzi.  Duże inwestycje są przewidziane na budowę podstawowej infrastruktury, przestrzeni publicznej i usługowej oraz sieci dróg, w związku z masową migracją ludności wiejskiej do
  • W Senegalu w mieście Diamniadio, usytuowanym 30 km od Dakaru realizowany jest duży projekt miejski obejmujący 525 hektary. Pozwoli on odciążyć stolicę kraju m.in. dzięki budowie 30 000 mieszkań.
  • W Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, miasto Grand Bassam we współpracy z IFDD realizuje projekt Bassam – model zrównoważonego miasta. Program został zainicjowany podczas konferencji klimatycznej w Paryżu i obejmuje rozwój infrastruktury drogowej na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • W ośmiu krajach należących do Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej (UEMOA) działa program na rzecz efektywności energetycznej „The energy efficiency programme of the regional sustainable energy initiative” (IRED) realizowany w latach 2014-2018 wspólnie z IFDD, który ma na celu stworzenie regionalnego kodu efektywności energetycznej budynków.
open