Home Builder 4Young Engineers GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE
GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE
0

GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE

0
0

Kształtowanie funkcjonalno-przestrzenne. W trakcie opracowywania koncepcji projektowej  garażu wielostanowiskowego, zazwyczaj  wielokondygnacyjnego, należy przeprowadzić analizy  układu funkcjonalno-przestrzennego, w tym  zależności powierzchni przeznaczonej na stanowiska  postojowe samochodów.

I powierzchni przewidzianej  na transport wewnętrzny w garażu, obejmujący  komunikację pionową (dojazd do kondygnacji  parkowania samochodu) i poziomą (dojazd do  konkretnego stanowiska postojowego  w obrębie kondygnacji).

Powierzchnia przeznaczona na transport  wewnętrzny w garażu wynika przede  wszystkim z przyjętego rodzaju transportu  (tradycyjny, częściowo zmechanizowany,  zautomatyzowany), rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, a także założonego standardu  użytkowania.
Analizy różnego rodzaju układów przestrzennych  projektowanego garażu powinny  zapewnić uzyskanie rozwiązania najkorzystniejszego  z uwagi na wybrane kryteria.
Podstawowymi kryteriami w tym zakresie  są: wskaźnik wykorzystania kubatury, stosunek  powierzchni przeznaczonej na stanowiska  postojowe do powierzchni przeznaczonej  na transport wewnętrzny, koszt realizacji garażu,  koszt eksploatacji garażu, komfort i bezpieczeństwo  użytkowania.

CZYTAJ DALEJ >>

open