Home News KOLEJNE REKORDOWE WYNIKI GRUPY PEKABEX: III KWARTAŁ 2018 ROKU
KOLEJNE REKORDOWE WYNIKI GRUPY PEKABEX: III KWARTAŁ 2018 ROKU
0

KOLEJNE REKORDOWE WYNIKI GRUPY PEKABEX: III KWARTAŁ 2018 ROKU

0
0
W trzecim kwartale 2018 r. Pekabex stabilnie wypracowywał dalsze znakomite wyniki finansowe: wartość skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej narastająco wyniosła 53,3 mln zł i była wyższa o 132,8% w porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. (22,9 mln zł).

Wypracowany skonsolidowany poziom EBITDA sięgnął narastająco po trzech kwartałach 63,9 mln zł, o 96,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na poprawę wyniku przełożył się głównie wzrost marż w segmencie produkcji i montażu żelbetowych konstrukcji modułowych, zarówno na rynku polskim, jak również w Skandynawii, przy jednoczesnym stabilnym wyniku segmentu generalnego wykonawstwa. Produkty szyte na miarę, znaczący potencjał produkcyjny i duże doświadczenie na rynku budowlanym wciąż przyciągają poważnych klientów i wielkie kontrakty.
W III kwartale 2018 roku GK Pekabex osiągnęła:
– rekordowy wzrost zysku przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego o 148,5% (r/r)
– wzrost zysku z działalności operacyjnej o 124,8%
– wzrost EBITDA o 96,1% do poziomu 63,9 mln zł
– wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 80% (r/r)
– wzrost o 13% (r/r) produkcji elementów prefabrykowanych w zakładach Grupy (produkcja na poziomie 143,8 tys. m3 w porównaniu z 127,3 tys. m3 w ubiegłym roku).
– sprzedaż 90% mieszkań I fazy projektu Jasielska realizowanego w technologii budownictwa modułowego (www.jasielska.pl) oraz zakończenie montażu konstrukcji.
Wypracowane wyniki pokazują świetną pracę naszego zespołu oraz to, że Grupa Pekabex jest strategicznie we właściwym miejscu i we właściwym czasie – mówi Robert Jędrzejowski, Prezes Zarządu Pekabex S.A. – Obserwujemy obecnie strukturalne zmiany w zakresie sposobu budowania mieszkań w Polsce i Europie na korzyść budownictwa modułowego. Optymistycznie patrzymy w przyszłość mimo obaw związanych z możliwym spowolnieniem na rynku budowlanym, gdyż otwiera się dla nas w Polsce nowy, olbrzymi rynek. Nasze pierwsze realizowane w Polsce pilotażowe osiedle Ja_Sielska jest „showroomem”, gdzie klientom i deweloperom pokazujemy korzyści wynikające z nowej technologii budowy.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex S.A., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za III kwartał 2018 roku oraz porównywalne dane za III kwartał 2017 roku (w tysiącach złotych).
open