Home Firmy UZNANA MARKA – MACIEJ MARCINIAK DYREKTOR GENERALNY, ALUFIRE
UZNANA MARKA – MACIEJ MARCINIAK DYREKTOR GENERALNY, ALUFIRE
0

UZNANA MARKA – MACIEJ MARCINIAK DYREKTOR GENERALNY, ALUFIRE

0
0

Danuta Burzyńska: Co stanowi o sile Alufire i przewadze firmy na polskim rynku?

Maciej Marciniak: Alufire to nie tylko firma producent, wykonawca czy dostawca wyrobów oraz usług związanych z aluminiową stolarką przeciwpożarową produkowaną pod własną nazwą. To też nie tylko autorski pod względem konstrukcyjnym, aluminiowy system przeciwpożarowy, z którego wykonywane są przeciwpożarowe drzwi i przeszklone ściany. Alufire postrzegany jest dzisiaj znacznie szerzej, na pewno głównie jako uznana oraz pozytywnie kojarzona marka na rynku polskim, ale także jako sposób myślenia o rynku, partnerski model współpracy, zrozumienie potrzeb i oczekiwań czy wręcz filozofia działania, która wyróżnia nas na wymagającym rynku budowlanym. Jestem przekonany, że w związku z tym, iż nasza oferta jest ograniczona do bardzo konkretnego, specyficznego rodzaju wyrobów i usług, które się z nimi wiążą, zrozumienie oczekiwań współpracujących oraz potencjalnych klientów jest kluczowe. Postawa fair wobec każdego naszego partnera biznesowego jest główną przyczyną osiągnięcia sukcesu, jakim jest w mojej ocenie długofalowa, trwająca wiele lat współpraca z klientami, z którymi spotykamy się na rozmaitych budowach i podczas wykonywania prac. Jesteśmy, co jest często podkreślane, doceniani za etyczne podejście naszych pracowników do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym szczególnie w zakresie przeciwpożarowym i zaoferowania wyrobów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, które to bezpieczeństwo gwarantują.

D.B.: Czym charakteryzuje się i jak rozwija opracowany przez konstruktorów Państwa firmy autorski system Alufire?

M.M.: Przeciwpożarowy system Alufire, z którego są produkowane gotowe wyroby, od początku był i wciąż jest niezbędnym elementem budowania pozytywnego wizerunku naszej firmy oraz jedną z najistotniejszych cech naszej tożsamości. System ten w 2004 r., kiedy to wprowadzaliśmy wyroby przeciwpożarowe na rynek polski, był jednym z pierwszych certyfikowanych systemów służących do produkcji aluminiowych konstrukcji przeciwpożarowych. Od tego czasu konstrukcyjnie system ten rzecz jasna zmienia się, rozwija i ewoluuje, starając się sprostać oczekiwaniom zmieniającego się rynku, inwestorów, również co oczywiste architektów i ich założeniom projektowym. Oczekiwania te mają z jednej strony spełnić wymagania związane z ochroną przeciwpożarową, z drugiej pozwolić na nieograniczoną możliwość kreowania rozwiązań przestrzennych pod względem funkcjonalnym i estetycznym. Trafione w oczekiwania kilkanaście lat temu konstrukcyjne i produktowe rozwiązanie pod nazwą Alufire, dzięki wdrażanym na bieżąco pomysłom, mimo upływu czasu wciąż jest w pełni dopasowane do oczekiwań
rynku. Rozwiązanie to pozwoliło nam zbudować rozpoznawalną markę o wyrazistej tożsamości.

D.B.: Czy bezszprosowe systemy, takie jak Alufire Vision Line, wyznaczają trend w designie wnętrz obiektów użyteczności publicznej?

M.M.: Alufire Vision Line to pierwszy polski bezszprosowy system przeciwpożarowy. Jest to rozwiązanie, które pojawiło się w naszej ofercie w 2014 r. Jesteśmy przekonani, że właśnie tego rodzaju rozwiązania będą wyznaczały w najbliższym czasie trendy – szczególnie w obiektach, gdzie design ma znaczenie. Tam, gdzie wobec aluminiowej stolarki przeciwpożarowej stawiane są głównie wymagania funkcjonalne i użytkowe, w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale czy urzędy administracji państwowej oraz samorządowej, inwestorzy i następnie użytkownicy takich obiektów, a wcześniej projektanci, oczekują rozwiązań przede wszystkim bezpiecznych. Rozwiązań, które spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej, trwałych, wytrzymałych i odpornych na obciążenia związane z codzienną eksploatacją, czasem w trudnych warunkach. Estetyka oraz nowatorstwo stosowanych rozwiązań często w takich sytuacjach schodzą na dalszy plan. Wyzwaniem szczególnym jest natomiast sprostanie oczekiwaniom biur architektonicznych w wymagających pod względem technologicznym, estetycznym i nowatorskim rozwiązaniach projektowanym w budynkach hotelowych, apartamentowcach i przede wszystkim nowoczesnych powierzchniach budynków biurowych. Właśnie w segmencie rynku biurowego dają się zaobserwować najciekawsze tendencje w designie. Myślę, że bezszprosowy szklany system AVL ze swoimi wysokimi parametrami izolacyjności akustycznej i jego możliwościami kreowania powierzchni biurowych wyznacza trend i nierzadko stanowi inspirację dla architektów przy tworzeniu projektów zagospodarowania wnętrz przestrzeni biurowej. Estetyka i ergonomia w aranżacji wnętrz, dobra organizacja przestrzeni do pracy, jej komfort, rozumiany również jako optymalna ilość światła oraz ograniczenie hałasu, gwarantujące pracę w skupieniu i ciszy, przestrzeń, wygoda – powyższe składowe stawiane są na pierwszym miejscu w takich budynkach. Troska o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, traktowane jako spełnienie wymogów ochrony życia i zdrowia, jest bezwzględnie konieczna, jednak nie to decyduje o wyborze rozwiązań takich jak AVL.

D.B.: Jak wygląda budowanie marki na innych rynkach?

M.M.: Każdy rynek ma własną specyfikę, związaną chociażby z obowiązującym prawem. Brak spójnej polityki w krajach europejskich w zakresie certyfikacji wyrobów przeciwpożarowych, niejasność lokalnych przepisów, zmieniające się prawo – powodują duże bariery wejścia na konkretny rynek. Z drugiej strony, patrząc na doświadczenia z rynku polskiego, mamy świadomość tego, co decyduje o powodzeniu przy wdrożeniu tak specyficznego produktu, jakim jest aluminiowa stolarka przeciwpożarowa. Współpraca na wybranych rynkach z firmami, które są skłonne wykonywać podobną pracę na własnym rynku lokalnym, jak nasza firma wykonuje na rynku polskim, jest aktualnie jedyną drogą do budowania marki Alufire. W obecnych realiach wydaje się to jedyną rozsądną drogą. Nie przynosi ona szybko efektów w postaci znacznego wzrostu sprzedaży, ale oczekiwania każdego rynku w zakresie wsparcia czy partnerskiego podejścia do biznesu są podobne. Polityka długofalowej współpracy w takich sytuacjach gwarantuje spokojniejszy, ale i bardziej stabilny wzrost, daje też nadzieję na osiągnięcie długotrwałego sukcesu na wybranych rynkach.

D.B.: Warunkiem bezusterkowego działania stolarki przeciwpożarowej jest jej prawidłowy montaż oparty na specjalistycznej wiedzy. W jaki sposób Alufire jako producent i dostawca wpływa na ten ważny etap w procesie inwestycyjnym? Czy oferuje również usługę?

M.M.: Prawidłowo i profesjonalnie wykonany montaż, oparty na specjalistycznej wiedzy, a jeszcze wcześniej kompleksowa obsługa i ścisła współpraca na budowie, pozwala zrozumieć oczekiwania oraz potrzeby, a także znaleźć i zaproponować najlepsze rozwiązania. Bardzo często występujemy na rynku w takiej kompleksowej roli, biorąc na siebie możliwie dużą część prac związanych z koordynacją procesów prowadzących do zaproponowania optymalnych rozwiązań w zakresie zastosowania wyrobów Alufire. Aktywnie uczestniczymy w tych procesach, a zrozumienie roli architekta w całym procesie inwestycyjnym jest ważnym elementem działań. Taki zakres współpracy, czasem od momentu powstawania projektu, gwarantuje, że zastosowane zostaną wyroby, których oczekuje inwestor czy też późniejszy użytkownik, a my zdejmujemy nierzadko z wykonawcy problemy związane z uzgodnieniem tego rodzaju kwestii z inwestorem, użytkownikiem i właśnie z architektem. Uczestniczenie na każdym etapie realizacji, od projektowania do wykonawstwa, jest częścią sposobu funkcjonowania Alufire na rynku i budowania trwałych relacji ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację projektu.
D.B.: Co leży u podstaw modelu współpracy Alufire z partnerami biznesowymi, opartego na budowaniu wśród nich wzajemnego zaufania? 

M.M.: Bez chwili wahania mogę stwierdzić, że o modelu współpracy, który preferujemy, opartym na budowaniu zaufania w kontaktach biznesowych, decyduje w dużej mierze nasza świetna kadra. To ona w mojej opinii decyduje o budowaniu dobrych relacji. Jesteśmy, co podkreślają nasi klienci, doceniani za etyczne podejście naszych pracowników do zapewnienia bezpieczeństwa i zaoferowania wyrobów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, które to bezpieczeństwo gwarantują. Trafione w oczekiwania kilkanaście lat temu konstrukcyjne i produktowe rozwiązanie pod nazwą Alufire dzięki wdrażanym na bieżąco pomysłom mimo upływu czasu jest wciąż w pełni dopasowane do oczekiwań rynku. w których zaufanie, rzetelność i wiarygodność są kluczowe. Budowany latami zgrany zespół kompetentnych, odpowiedzialnych pracowników zaangażowanych w tworzenie dobrych relacji był i jest podstawą budowania wysokiej pozycji firmy na rynku oraz cenionej w branży marki.

D.B.: I kwartał bieżącego roku za nami. Co udało się zrealizować z planów założonych na ten rok, a jakie najważniejsze wyzwania jeszcze przed Panem i przed firmą?

M.M.: Sytuacja po pierwszych miesiącach 2019 r. w zakresie realizacji planów przedstawia się optymistycznie, a cele, które wyznaczyliśmy sobie na ten rok, realizowane są zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Sprzedaż kształtuje się na zakładanym poziomie i jest wyższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku o ok. 10%. Rozpoczęliśmy w I półroczu prace związane z rozbudową zakładu o dodatkową powierzchnię magazynowo-produkcyjną, prace przygotowawcze związane z tą inwestycją są w toku. Prowadzimy również wewnątrz całej organizacji działania w zakresie optymalizacji procesów związanych z obsługą klientów, produkcją oraz szeroko pojętą logistyką. Już widzimy pierwsze wymierne efekty w zakresie poprawy wydajności i skrócenia terminów realizacyjnych. Z optymizmem patrzymy na najbliższe miesiące oraz lata. Często dyskutujemy w firmie na ten temat stojących przed Alufire wyzwań na najbliższe lata i dalszą przyszłość w większym gronie. Nasze plany na przyszłość wynikają z doświadczeń oraz dyskusji wewnątrz organizacji. Bierzemy wówczas pod uwagę zmieniający się rynek krajowy i rynki zagraniczne oraz własne rynkowe doświadczenia, a wynikające z rozmów przemyślenia i wnioski dają nam podstawy do opracowania strategii. Wypracowujemy razem z zespołem pomysł na przyszłość, kim chcielibyśmy być, jaką chcemy mieć strategię na najbliższe lata i jaką tożsamość posiadać, jak ją budować i co dla nas jest w niej ważne. Na pewno chcemy być mocną organizacją, zgranym współpracującym zespołem i mieć silną rozpoznawalną markę, która jest synonimem rzetelności, współpracy, partnerstwa.

D.B.: Tego Państwu życzę i dziękuję za rozmowę.

open