Home Builder 4Young Architects WYZWANIE, KTÓRE ŁĄCZY – NABÓR PRAC ZAKOŃCZONY
WYZWANIE, KTÓRE ŁĄCZY – NABÓR PRAC ZAKOŃCZONY
0

WYZWANIE, KTÓRE ŁĄCZY – NABÓR PRAC ZAKOŃCZONY

0
0

Dziękujemy za odwagę i aktywny udział w Konkursie dla Młodych Architektów i Inżynierów. Będziemy informować na bieżąco wszystkich uczestników o dalszej weryfikacji prac w zadaniu wspólnym Wyzwanie, które łączy.

ZADANIE WSPÓLNE ARCHITEKTONICZNO–INŻYNIERSKIE

Zadanie wspólne dla młodych architektów i inżynierów budownictwa różnych specjalności. Minimalny skład zespołu to 2 osoby: architekt i inżynier budownictwa. Maksymalnie 5 osób.

ZADANIE: WYZWANIE, KTÓRE ŁĄCZY

Architektoniczno-inżynierski projekt koncepcyjny stanowiący dla autorów wyzwanie, będący zarówno autorską propozycją spojrzenia na architekturę, jak i autorską propozycją rozwiązania zdefiniowanego wyzwania inżynierskiego.

Zakres projektu:

Autorska odpowiedź młodych architektów i inżynierów będąca dla nich wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez nich zakresie. Powinna być zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autorów skali.

POKAŻ, ŻE UMIESZ WSPÓŁPRACOWAĆ

Minimalny zakres pracy konkursowej

Część wspólna:

  1. Nazwa własna pracy (tytuł).
  2. Opis koncepcji z uwzględnieniem rozwiązań Partnerów – maksymalnie cztery strony A4, tj. objętość tekstu do 7 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
  3. Plansza w formacie B1 do druku prezentująca pracę konkursową.

Część architektoniczna:

Wizualizacje, rysunki, grafiki przedstawiające koncepcję projektową (forma prezentacji koncepcji według uznania autorów).

Część inżynierska:

Zaprezentowanie wybranego wyzwania inżynierskiego, w postaci koncepcyjnego projektu konstrukcyjnego lub projektu realizacyjnego, uznanego przez autorów za istotne z punktu widzenia całości projektu konkursowego.

Forma prezentacji rozwiązania inżynierskiego według uznania autorów, np.: wizualizacje, rysunki, grafiki, obliczenia, tabele, analizy.

Część praktyczna:

W pracy konkursowej należy wskazać i uzasadnić zastosowanie w swoim projekcie wybranych rozwiązań materiałowych lub technologicznych dostępnych w ofercie Partnerów Konkursu. Autorzy pracy konkursowej po zapoznaniu się z rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi dostępnymi w ofercie Partnerów, wybierają minimum po jednym produkcie lub technologii z oferty każdego Partnera, prezentują te rozwiązania w projekcie konkursowym. Autorzy mogą zasugerować również własne, innowacyjne zastosowanie wybranych z oferty Partnerów rozwiązań produktowych i technologicznych.

Wejdź na stronę rekomendowanych firm technologicznych z listy dostępnej na b4f.buildercorp.pl i zapoznaj się z rozwiązaniami każdego z Partnerów. Zastanów się, które z nich chcesz wykorzystać (minimum 1 rozwiązanie każdego z Partnerów) i uzasadnij dlaczego. Jakie korzyści zastosowane produkty i technologie będą miały dla realizowanego przez Ciebie projektu? Opisz i uzasadnij wybór rozwiązań oraz załącz odpowiednie grafiki ilustrujące Twój wybór.

Rozwiązania do ujęcia w pracy konkursowej: Ponzio, Velux, H+H, Soudal, King Klinkier, Cemex, Selena, Peri, Blachy Pruszyński, Saint Gobain

UWAGA:

Autor może przygotować dodatkową prezentację projektu w formie wideo, kolażu, makiety, fotografii.

POBIERZ REGULAMIN

ZOBACZ, JAKIE NAGRODY NA CIEBIE CZEKAJĄ

POBIERZ TREŚĆ ZADAŃ KONKURSOWYCH

open