Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 ANNA ŚPIEWAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
ANNA ŚPIEWAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

ANNA ŚPIEWAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Prezes Zarządu Austrotherm Sp. z o.o.

2021 był kolejnym bardzo trudnym rokiem nie tylko dla branży styropianowej, ale również dla wszystkich uczestników życia gospodarczego w Polsce. Wszystkie nasze działania i podejmowane decyzje wiązały się z szeregiem obaw oraz niewiadomych.

Zmagaliśmy się z brakiem surowca i szalejącymi podwyżkami jego cen, nieterminowymi dostawami, wzrostem cen energii oraz wszelkich innych zakupów. Pandemia, a właściwie spowodowane nią ograniczenia pracy urzędów, wpłynęła również na opóźnienie produkcji w nowo uruchomionym zakładzie w Grodkowie na Opolszczyźnie. Jednak mimo tych wszystkich trudności, podsumowując miniony rok, możemy pochwalić się bardzo dobrą sytuacją ekonomiczną. Firma Austrotherm osiągnęła lepsze wyniki finansowe, niż zakładaliśmy na początku roku. Myślę, że ogromny wpływ na naszą aktualną sytuację miała polityka firmy i zaangażowanie wszystkich pracowników. Zbudowaliśmy solidne fundamenty, dzięki czemu firma okazała się odporna na wszelkie rynkowe wstrząsy. Zawsze powtarzam, że kluczem do sukcesu jest uczciwość, inwestycja w jakość oraz w ludzi, którzy stanowią bezcenny kapitał firmy. To dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu oraz dzięki naszym klientom, którzy darzą nas zaufaniem, co roku odnosimy kolejne sukcesy. Na nowy rok życzę przede wszystkim dużo zdrowia, sukcesów i powrotu do normalności. Radzie Programowej oraz Redakcji miesięcznika „Builder” pragnę serdecznie podziękować za kolejne cenne wyróżnienie, które dedykuję pracownikom firmy Austrotherm i wszystkim naszym odbiorcom.


ANNA ŚPIEWAK, Prezes Zarządu Austrotherm Sp. z o.o. Karierę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność finanse. W latach 1984–1993 zajmowała stanowiska kierownicze w Zakładach Chemicznych Oświęcim. W 1993 roku rozpoczęła również budowanie firmy Austrotherm w Polsce. Jest wiceprezesem Polskiej Izby Budownictwa. Wiele lat działała również w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. W 2009 roku odznaczona honorową odznaką Ministra Infrastruktury „Za zasługi dla budownictwa”. Funkcję prezesa wypełnia z ogromnym oddaniem i zaangażowaniem, bo jak sama podkreśla, uczciwa praca oraz zarządzanie mające na celu tworzenie zgranych zespołów ludzi to jej życiowa pasja. Zawsze na pierwszym miejscu stawiała i stawia takie wartości, jak sprawiedliwość oraz rzetelność. Podkreśla, że niezwykle ważne jest dla niej budowanie dobrej atmosfery i zdrowych relacji między ludźmi. By-cie liderem wymaga dużej odpowiedzialności, dlatego określa za-sady oraz kieruje się nimi każdego dnia. To zdecydowanie ułatwia zarządzanie i osiąganie wyznaczonych celów. Uważa, że sukces oraz wizerunek firmy budują wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska. To oni są najlepszymi ambasadorami marki i stanowią o sile oraz wartości przedsiębiorstwa.

https://www.austrotherm.pl/

https://www.facebook.com/Austrotherm

open