Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 DARIUSZ PINDEL – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
DARIUSZ PINDEL – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

DARIUSZ PINDEL – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Technology Strategy Director KLIMAS Sp. z o.o.

Ostatnie dwa lata były dla naszej organizacji przełomowe. Zakończyliśmy okres ogromnych i kluczowych inwestycji, jakimi były budowa hal produkcyjnych oraz poszerzenie parku maszynowego. Finalny etap prac odbywał się w warunkach obostrzeń sanitarnych, dlatego wymagał od nas szczególnego zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo naszych pracowników.

Zgodnie z założeniami uruchomiliśmy kolejne zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. Cel został osiągnięty dzięki dobrej organizacji i sprawnej współpracy oddziałów produkcyjnych oraz innych komórek organizacyjnych z działem IT. Wszystkie podjęte działania zostały oparte o dogłębną analizę oraz przemyślany plan transformacji, uwzględniający różne aspekty funkcjonowania naszej firmy. Skupiliśmy się na rozwiązaniach, które gwarantują stabilną pozycję firmy dzięki wykształceniu procedur efektywnego wdrożenia odpowiednich technologii w określonym porządku i we właściwej skali.

Znajdujemy się na ważnym etapie ewolucji cyfrowej, która dynamicznie przenika coraz to nowe obszary. Cyfryzacja w przypadku naszej firmy dotyczy zarówno narzędzi wspomagających procesy produkcyjne, specjalistyczne programy obliczeniowe, narzędzia sprzedażowe (e-commerce), jak i narzędzia do zarządzania portfelem produktowym. Postęp technologiczny niewątpliwie ułatwia zarządzanie spółkami prowadzącymi działalność w różnych regionach świata. Nasza strategia zbliża nas do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest globalne dostarczanie najlepszych technik zamocowań.


DARIUSZ PINDEL, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej jest związany z firmą Klimas Wkręt-met od 2004 r. Jest wiodącą postacią w za-kresie wprowadzania nowych technologii oraz rozwoju firmy, bierze czynny udział w identyfikowaniu i opracowaniu strategii biznesowej, zwiększaniu produktywności oraz wydajności przedsiębiorstwa, a także formułowaniu polityki propagującej kulturę i wizję firmy. Zadania Dariusza Pindla koncentrują się na realizacji długoterminowych planów, których fundamentalnymi elementami są automatyzacja, modernizacja oraz podniesienie efektywności procesów produkcyjnych. Odpowiada za proces rozwoju technologicznego firmy, która dzisiaj jest jedną z najnowocześniejszych na świecie. Jest również odpowiedzialny za badanie rynku i dobór technologii, co jest uwarunkowane jego rozległą wiedzą w zakresie prawa patentowego oraz własności intelektualnej w przemyśle. Przyczynił się do rozwoju marki na rynkach zagranicznych. Dariusz Pindel jest jedną z najbardziej zaufanych osób w firmie i stanowi dla Zarządu istotny głos eksperta. Wśród współpracowników jest ceniony nie tylko za ogromne kompetencje, ale także za otwartość, życzliwość oraz pokłady empatii.

https://www.wkret-met.com/

https://www.facebook.com/KlimasWkretmet

open