Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 MARCIN MATEUSZ KRUK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
MARCIN MATEUSZ KRUK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

MARCIN MATEUSZ KRUK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Dyrektor Instytutu Łukasiewicz – IMBiGS

Rok 2022 będzie okresem dużych zmian w podejściu do stylu życia i przedsiębiorczości, gdzie jeszcze kilka lat temu środowisko VUCA, zmienności oraz niepewności, miało całkiem inne znaczenie. W sposobie myślenia pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz przede wszystkim rozwijamy odpowiedź na pytanie, czego potrzebuje rynek, abyśmy jeszcze bardziej mogli uczestniczyć w jego rozwoju.

W polskim budownictwie przełomem będzie to, że bez pozwolenia będzie można budować domy do 70 mkw. i będzie to zachęta do stawiania domów modułowych, domów, które będzie można, nie wiążąc na stałe z gruntem, przenosić w dowolne miejsce. W Instytucie Łukasiewicz – IMBiGS chcemy promować nowoczesne rozwiązania w branży budowlanej – Budownictwa 4.0. Nowoczesne podejście do rozwiązywania podstawowych potrzeb człowieka pozwoli w krótkim czasie zbudować dom z wysoką jakością wykonania – skonfigurować go jak samochód. Należy również myśleć o stworzeniu systemu budownictwa prefabrykowanego obejmującego kompleksowe rozwiązania techniczne w zakresie budynku, instalacji i przyłączy oraz regulacji dotyczących zagospodarowania przestrzeni, co wspiera między innymi Program Badawczy Łukasiewicza Budownictwo Modułowe. Są to czynniki sukcesu, które pozwolą walczyć z globalnym ociepleniem klimatu oraz wytwarzaniem CO2. Dlatego za tak ważny cel stawiamy sobie innowacyjne rozwiązania materiałowe cechujące się niskoemisyjnością w procesie produkcji, wykorzystaniem surowców odpadowych lub ubocznych produktów poprodukcyjnych z innych branż przemysłowych, zastępując lub ograniczając stosowanie surowców naturalnych, oraz energooszczędnością w użytkowaniu – najbardziej ekologiczna energia to ta, której nie potrzebujemy. Świat zmierza w stronę czystego powietrza, zdrowego życia i czystej energii, a my wspieramy te zmiany.


MARCIN MATEUSZ KRUK, Dyrektor Instytutu Łukasiewicz – IMBiGS, od początku swojej kariery zawodowej był związany z jednostkami badawczymi z sektora budownictwa z ukierunkowaniem na obszar B+R w zakresie technologii betonu i prefabrykacji, a także procesu wprowadzania do obrotu oraz stosowania wyrobów budowlanych. Od ponad dziesięciu lat pracę zawodową wiąże z rozwojem ludzi i organizacji poprzez reengineering na płaszczyźnie zarządzania strategicznego w zmiennym otoczeniu rynkowym. Od kwietnia 2020 r. jako Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, jednostki badawczo-naukowej łączącej zrównoważoną gospodarkę surowcami oraz wyrobami z automatyzacją procesów produkcyjnych, rozwija założenia koncepcji Budownictwa 4.0. Marcin M. Kruk nie tylko dysponuje wieloma umiejętnościami i cechami charakteru, które pozwalają organizacji osiągać sukcesy, ale przede wszystkim potrafi łączyć zdolności oraz charaktery pracowników tak, aby dać szanse wszystkim, którzy ciężko pracując, potrafią przekuwać marzenia w prawdziwe sukcesy.

https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/

open