Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 TADEUSZ RYBAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
TADEUSZ RYBAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

TADEUSZ RYBAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Prezes Zarządu Mostostal Puławy SA

Kreowanie wizji rozwoju, tworzenie odpowiedniej atmosfery w pracy i motywowanie pracowników powoduje, że praca menedżera do łatwych nie należy, ale potrafi dawać ogromną satysfakcję.

Zarządzanie zespołem obejmuje m.in. budowanie wzajemnych relacji, delegowanie zadań, to proces złożony. Obecnie istotną rolę odgrywa również odpowiedzialność poszczególnych pracowników. Każdy powinien mieć jasno określone obowiązki i wyznaczone cele. Wizja jest komunikowana przez zarządzających. Sprawni menadżerowie starają się wzmocnić samodzielność swoich pracowników, wyznaczając kluczowe wartości realizowane przez organizację i cele wynikające z przyjętej strategii. Rolą menedżera jest: po pierwsze dostarczyć psychologicznej podbudowy dla potrzeb rozwojowych pracowników. Po drugie być przykładem godnym naśladowania, którego działania demonstrują pożądane z punktu widzenia firmy zachowania oraz mogą stać się standardem dla wszystkich. Po trzecie optymalnie dzielić odpowiedzialność i zasoby pomiędzy pracowników, aby zapewnić efektywność realizowanych działań. W Mostostalu Puławy SA możemy śmiało zauważyć, że troska o dobór kadr daje wymierne korzyści. Wiele osób zatrudnionych w tej organizacji podkreśla rolę swoich przełożonych, z którymi chcą pracować. W firmie jest zatrudnionych wielu świetnych fachowców, których łączy praca i pasja. Dlatego też uważam, że ścisła współpraca oraz poczucie misji dają wewnętrzną siłę naszej organizacji.


TADEUSZ RYBAK, Prezes Zarządu Mostostal Puławy SA w 1991 r. objął stanowisko Głównego Inżyniera i kierownika Oddziału Mostostal Puławy. W 1994 r. firma przekształciła się w spółkę z o.o., a w roku 1998 w spółkę akcyjną i Tadeusz Rybak został jej prezesem. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do chwili obecnej. Przedsiębiorstwo rozwijało się prężnie w latach 1994–2004, tj. w okresie przemian społecznych i gospodarczych. W 1997 r. Prezes powołał Biuro Techniczne w RFN. Obecnie podobne przedstawicielstwa są w Wielkiej Brytanii, Skandynawii oraz Francji. Dalszym rozwojem firmy był zakup od ZA Puławy dwóch spółek: Mezap Sp. z o.o. oraz Energezap Sp. z o.o. W wielu środowiskach Prezes Rybak jest znany z tego, że włącza się aktywnie w działania odpowiedzialności społecznej. Od 2014 r. jest współwłaścicielem Mostostalu Puławy SA.

https://www.mostostal-pulawy.com.pl/pl/

https://www.facebook.com/mostostalpulawy

open