Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 JANUSZ SIGNETZKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
JANUSZ SIGNETZKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

JANUSZ SIGNETZKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Wiceprezes Zarządu Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp.k.

Dla W.P.I.P. rok 2021 był rekordowy pod względem sprzedaży i liczby prowadzonych kontraktów. Konsekwentnie umacniamy się na rynku dzięki wysokiej jakości prac oraz relacyjnemu podejściu do klientów oraz wspieraniu ich ekspercką wiedzą na każdym etapie realizacji inwestycji.

Jednocześnie intensywnie pracujemy nad rozwojem firmy, elastycznością i dynamiką w działaniu. Oczekiwania terminowe just in time w sektorze magazynowym i przemysłowym ciągle wzrastają, a my musimy dotrzymywać kroku naszym partnerom biznesowym. Zmierzyliśmy się z trudną sytuacją, jeśli chodzi o ceny czy dostępność materiałów na rynku, ale dzięki doświadczonym pracownikom oraz wspieraniu młodych menedżerów, dalej budujemy sukces firmy. Wszechstronnie rozwijamy się, analizujemy procesy i jesteśmy gotowi, aby odpowiadać na nowe wyzwania rynkowe.


DR JANUSZ SIGNETZKI, Wiceprezes Zarządu W.P.I.P. Ukończył budownictwo na Politechnice Poznańskiej, z tytułem inżyniera budownictwa oraz zarządzanie na Wydz. Prawa i Administracji UAM. Posiada uprawnienia budowlane. Studia doktorskie ukończył na UEP, uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych. Z firmą W.P.I.P. związany jest od 1999 r., a od 2009 r. pracuje na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Jest auto-rem badań i publikacji w zakresie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw budowlanych i chętnie dzieli się praktyczną wiedzą ze studentami.

https://wpip.pl/

https://www.facebook.com/wpippl

open