Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 TADEUSZ RADZIĘCIAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
TADEUSZ RADZIĘCIAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

TADEUSZ RADZIĘCIAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu CEMEX Polska Sp. z o.o.

Rozwój technologii to dla mnie ciągły proces, który pozwala na doskonalenie sposobu pracy i jej efektów. Cieszę się, że na swojej zawodowej drodze spotykam ludzi, którzy myślą podobnie.

Nie zadowalają się osiągnięciem jednego celu, ale szukają kolejnych, które warto realizować. W ten sposób zakłady cementowe CEMEX Polska są stale unowocześniane. Nasz zespół zrealizował na przestrzeni lat wiele innowacyjnych projektów. Suszarnia paliw alternatywnych w Cementowni Chełm była w momencie powstania unikatowa w skali globalnej. Z kolei piec pracujący w metodzie suchej, zbudowany w tej samej cementowni, stał się pierwszą w Polsce instalacją klinkierową zaopatrzoną w kalcynator. Każdy kolejny rok przynosi nowe inwestycje. Dzięki realizowanym projektom zwiększamy udział paliw alternatywnych w procesach produkcyjnych. W zakładach CEMEX w Chełmie, Rudnikach oraz Gdyni przybywa nowoczesnych, bardziej funkcjonalnych urządzeń. Szczególnie cieszy mnie fakt, że nasze działania przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Realizujemy tym samym jeden z priorytetów CEMEX w Polsce i na świecie. Nagroda przyznana przez miesięcznik „Builder” cieszy mnie podwójnie. Po pierwsze uświadamia mi, że to, co osiągnąłem wspólnie z pracownikami zakładów w Chełmie, Rudnikach oraz Gdyni, jest dostrzegane i doceniane przez ekspertów. Po drugie to dla mnie kolejne potwierdzenie, że filozofia ciągłego doskonalenia, którą kieruję się w mojej pracy, jest bardzo bliska polskiej branży budowlanej.


TADEUSZ RADZIĘCIAK, Członek Zarządu, CEMEX Polska, Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu. Od ponad 40 lat związany z przemysłem cementowym. Przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne w swojej karierze: od specjalisty po członka zarządu. Obecne funkcje pełni od 2002 roku. W swojej działalności dąży przede wszystkim do unowocześniania zakładów oraz wprowadzania najnowszej myśli technologicznej. Jest inicjatorem wielu zrealizowanych z powodzeniem projektów i inwestycji służących modernizacji zakładów cementowych w Chełmie, Rudnikach oraz przemiałowni w Gdyni w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Z sukcesem wdraża wiele przedsięwzięć proekologicznych, umożliwiających wielokrotną redukcję szkodliwych emisji przy równoczesnym zachowaniu poziomu produkcji. Tadeusz Radzięciak jest ceniony za jego wizjonerskie i strategiczne podejście do podległych mu zakładów, które są w wielu obszarach pre-kursorami nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych w skali całej branży cementowej. Zaangażowany z sukcesem w wychowanie wielu młodszych kolegów, którzy dzięki współpracy z nim świetnie rozwinęli się profesjonalnie, czego dowodem jest m.in. to, że kilku z nich zajęło stanowiska dyrektorów cementowni w innych krajach europejskich. Blisko związany z Chełmem i Lubelszczyzną. Od lat wspiera lokalne inicjatywy o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym oraz gospodarczym.

https://www.cemex.pl/

https://www.facebook.com/cemex

open