Home Materiały&Technologie DELTABEAM® od PEIKKO
DELTABEAM® od PEIKKO
0

DELTABEAM® od PEIKKO

0
0

Belki DELTABEAM® to ukryte podciągi firmy Peikko, które umożliwiają kształtowanie płaskich stropów z trwałą nośnością pożarową nawet do R240. Rozwiązanie to stosowane jest od ponad 30 lat. Peikko może pochwalić się bogatymi referencjami z inwestycji, z wykorzystaniem DELTABEAM® na całym świecie, w tym również w Polsce.

Belki DELTABEAM® dostarczane są na budowę jako przekroje stalowe z umieszczonym wewnątrz zbrojeniem przeciwpożarowym. W kolejnym kroku montowane są płyty stropowe i zbrojenie zszywające belkę ze stropem. Następnie całość jest zalewana mieszanką betonową. W ten sposób tworzy się konstrukcję zespoloną stalowo-betonową zapewniającą odpowiednią współpracę ze stropem. Projekt belek DELTABEAM® jest opracowywany przez projektantów firmy Peikko i każdorazowo dostosowywany do indywidualnych wymagań klienta.

Czy to się opłaca?

Belki DELTABEAM® można stosować do praktycznie każdego rodzaju stropu dostępnego na rynku. Najczęściej jednak stosowane są z płytami kanałowymi.

Wynika to z faktu, że płyty te pozwalają na kształtowanie większych rozpiętości. W tym przypadku belka DELTABEAM® zostaje w całości ukryta w grubości stropu. Efektem tego jest płaski strop dużej rozpiętości między słupami. Rozwiązanie z płytami kanałowymi ma również szereg innych zalet. Jest to technologia o mniejszym ciężarze niż strop monolityczny. Dla porównania: płyta kanałowa o wysokości 265 mm jest lżejsza o ponad 40% od stropu monolitycznego o grubości 250 mm. Taka różnica w ciężarze znacząco wpływa na możliwość optymalizacji fundamentów i konstrukcji wsporczej (słupy, ściany).

Możliwość ukrycia belek w stropie pozwala na projektowanie budynków o mniejszej wysokości i kubaturze. To z kolei generuje oszczędności finansowe wynikające z niższych ścian i słupów na poszczególnych kondygnacjach. Płaskie stropy w istotny sposób ułatwiają rozprowadzanie instalacji sanitarnych w budynku, a mniejsza kubatura ma wpływ na redukcję kosztów klimatyzacji i ogrzewania.

Dodatkowo wykorzystanie prefabrykacji w procesie inwestycyjnym powoduje skrócenie czasu prowadzonych robót budowlanych i zmniejszenie liczby pracowników na budowie. Wynikiem tego jest ograniczenie kosztów stałych prowadzonych prac i znaczne poprawienie warunków BHP.

Zalety tego rozwiązania przełożyły się na tysiące realizacji firmy Peikko w Polsce i na świecie. Belka DELTABEAM® jest stosowana w budynkach biurowych, użyteczności publicznej, mieszkaniowych oraz w mniejszych obiektach, takich jak budynki socjalno-biurowe przy halach przemysłowych.

Nośność pożarowa belek

Nośność pożarowa DELTABEAM® zapewniana jest przez odpowiednie zaprojektowanie belek i prętów przeciwpożarowych umieszczonych wewnątrz. Oznacza to, że belki DELTABEAM® jako jedyne na rynku nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego np. w postaci farb pęczniejących. W związku z tym trwałość nośności pożarowej belek DELTABEAM® firmy Peikko jest taka sama jak projektowany okres użytkowania konstrukcji (najczęściej 50 lat), bez potrzeby regularnych przeglądów i konserwacji. W ten sposób inwestor unika dodatkowych kosztów, a projektant zyskuje pewność, że belki DELTABEAM® będą niezawodne przez zaprojektowany okres użytkowania obiektu.

Belka DELTABEAM® nieprzypadkowo ma nachylone środniki i tworzy widoczny w przekroju trapez. Taki kształt oraz dodatkowe zbrojenie zszywające zapewniają przekazanie siły ze stropu na belkę, poprzez łuk naprężeń na środnik belki, a następnie na cały przekrój. Dzięki temu półki dolne, na których oparty jest strop, nie pracują w fazie eksploatacji i w fazie pożarowej. Podejście to zostało przebadane i udowodnione na testach pożarowych, w których belka DELTABEAM® została pozbawiona wypustów pasa dolnego. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które sprawia, że belki DELTABEAM® mają zintegrowaną nośność pożarową. Jednocześnie jest to technologia bezpieczna, nieposiadająca negatywnego wpływu na płyty stropowe opierane na belce.

Rozwiązania przetestowane i przyjazne środowisku

Oprócz standardowej wersji belki DELTABEAM® istnieje także jej bardziej ekologiczna wersja – DELTABEAM GREEN®, która jest wyprodukowana w ponad 90% z materiałów pochodzących z recyklingu, oraz przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zarówno wersja podstawowa, jak i wersja GREEN posiadają deklarację środowiskową EPD. Belki DELTABEAM® można również wykorzystać przy projektowaniu stropów drewnianych CLT, co sprawia, że jeszcze bardziej zostaje ograniczona emisja CO2. W przypadku gdy płyty CLT zaprojektowane są z nadbetonem, możliwe jest użycie siatki słupów, np. 9 x 9 metrów, z ukrytą belką DELTABEAM®. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa możliwości aranżacyjne dla tej proekologicznej technologii, zachowując jednocześnie zalety płaskiego stropu.

Firma Peikko dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą poprzez liczne webinaria oraz publikacje White Paper. W opracowaniach tych można znaleźć szczegóły dotyczące między innymi zagadnień poruszonych w niniejszym artykule, tj.: nośność pożarowa belek DELTABEAM® i możliwości wykorzystania belek w konstrukcjach z drewnem klejonym. Jak dotąd pojawiło się ponad 20 publikacji naukowych White Paper. Wszystkie dostępne są na stronie internetowej firmy: www.peikko.pl.

Zapraszamy do współpracy

Rozwiązania Peikko poparte są solidnymi analizami technicznymi, badaniami oraz bogatym doświadczeniem, dlatego też cieszą się dużą popularnością i zastosowaniem na całym świecie. Indywidualne podejście do każdego projektu sprawia, że firma Peikko jest nie tylko dostawcą, a przede wszystkim partnerem, na którym można polegać.

open