Home Biznes i Ludzie ZRÓWNOWAŻONE BUDYNKI DLA KLIMATU, GOSPODARKI I ZDROWIA LUDZI
ZRÓWNOWAŻONE BUDYNKI DLA KLIMATU, GOSPODARKI I ZDROWIA LUDZI
0

ZRÓWNOWAŻONE BUDYNKI DLA KLIMATU, GOSPODARKI I ZDROWIA LUDZI

0
0

Jeden na czterech Polaków jest dotknięty przynajmniej jednym zagrożeniem związanym z klimatem wewnątrz budynków – wynika z VII edycji raportu Barometr zdrowych domów, opublikowanego przez firmę VELUX. Potrzebujemy ambitnych ram prawnych, by zmienić sposób, w jaki patrzymy na budynki – wychodząc poza charakterystykę energetyczną i uwzględniając klimat, środowisko i zdrowie. Celem powinny być zrównoważone budynki, które łączą w sobie niskie obciążenie środowiska oraz zdrowy klimat wewnętrzny dla mieszkańców.

Najnowszy Barometr zdrowych domów przypomina, jak duże znaczenie dla jakości naszego życia mają warunki panujące w naszych domach. Pod-kreślono w nim, że co czwarty Polak jest nara-żony na zagrożenia związane z klimatem wewnątrz po-mieszczeń, takie jak wilgoć lub nadmierny chłód. Jednocześnie coraz więcej osób w Polsce żyje w ubóstwie energetycznym i boryka się z trudnościami finansowy-mi związanymi z ogrzewaniem domów w zimie. We-dług analiz ponad 17% Polaków żyje w trudnych warunkach mieszkaniowych, a 65% nie ma wystarczających oszczędności, aby utrzymać swój zwykły standard życia przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Co więcej, COVID-19 obnażył rażące nierówności mieszkaniowe występujące w całej Europie i ujawnił pil-ną potrzebę zapewnienia szerokiego dostępu do zrównoważonych, zdrowych i przystępnych cenowo mieszkań, w których można komfortowo mieszkać, pracować i odpoczywać.

Potrzebujemy ambitnych ram prawnych, aby zmienić sposób, w jaki patrzymy na budynki – wychodząc poza charakterystykę energetyczną i uwzględniając klimat, środowisko i zdrowie. „Długoterminowa strategia renowacji budynków” przyjęta w lutym br. powinna stać się kompasem dla administracji państwowej, przedsiębiorców i obywateli w zakresie modernizacji budynków w kierunku niskoemisyjnym i efektywnym energetycznie.

17 mld euro oszczędności dla Polski

Dane zawarte w nowym Barometrze wyraźnie pokazują, że inwestycje w renowację budynków przełożą się także na kondycję gospodarki. Szacuje się, że poprzez ograniczenie zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz budynków: zmniejszenie narażenia na wilgoć i pleśń, usunięcie problemu dostępu do światła dziennego w budynkach mieszkalnych oraz zwiększenie współczynników wentylacji – polska gospodarska mogłaby zyskać 17 mld euro oszczędności do 2050 roku.

Budownictwo musi przejść gruntowną transformację

W raporcie podkreślone zostało również znaczenie i potrzeba gruntownej transformacji budownictwa mieszkaniowego, które odpowiada za 40% zużycia energii w UE. Sektor budowlany jest określany jako jeden z najbardziej emisyjnych zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Pozostaje nie tylko ogromnym odbiorcą energii, odpowiada również za zużycie wody, wykorzystanie surowców, a także emituje znaczne ilości odpadów.

Wyznaczone przez Unię Europejską cele związane z zieloną transformacją sektora budowlanego nie zostaną zrealizowane, jeśli nie zmienimy swojego podejścia do projektowania i budowania nowych budynków oraz modernizowania obecnie istniejących. Odpowiedzią na te problemy może być kompleksowe spojrzenie na kwestie zrównoważonego budownictwa i zrównoważonej architektury. Obszarów działania jest kilka, a konkret-nie – ważne jest wdrażanie nowoczesnych technologii w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków, zmiana zasad certyfikacji obiektów, wspieranie rozwiązań na rzecz zmniejszenia poziomu szkodliwych substancji emitowanych przez budynki w procesie wznoszenia i użytkowania, finansowanie zielonych inwestycji, wprowadzenie rozwiązań minimalizujących straty ciepła z budynków w okresie zimowym i ograniczanie strat energii na chłodzenie budynków w miesiącach letnich. Ponadto promowanie gospodarki obiegu zamkniętego oraz tworzenie zdrowej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni miejskiej.

Cały raport dostępny jest na stronie www.velux.pl/zdrowedomy.

open