Home Inwestycje NIE ZWALNIAJĄ TEMPA
NIE ZWALNIAJĄ TEMPA
0

NIE ZWALNIAJĄ TEMPA

0
0

Pierwsze miesiące tego roku przyniosły wiele zmian, z którymi mierzy się także branża budowlana. – Liczymy na kontynuację inwestycji publicznych, a sami realizujemy kontrakty będące częścią istotnej dla naszego państwa rozbudowy sieci dróg – mówi Maciej Michałek, CEO Mota-Engil Central Europe (MECE), jednego z największych Generalnych Wykonawców na polskim rynku budowlanym.

W swojej kilkudziesięcioletniej działalności Mota-Engil wybudowała w Polsce setki kilometrów dróg krajowych i autostrad, a projekty infrastrukturalne stanowią większość portfela Spółki (przychody z tego segmentu w tym roku przekroczą 1 mld zł). Firma od samego początku uczestniczy w Krajowym Programie Budowy Dróg Ekspresowych i Autostrad. Jest to główny kierunek jej działalności w obszarze budownictwa infrastrukturalnego. Tylko w 2019 r. MECE udostępniła kierowcom do ruchu kolejne odcinki dróg ekspresowych: S3 Jawor – Bolków, S3 Lubin, S17 Skrudki – Sielce czy S5 Kościan – Radomicko. Swoje dalsze plany w tym segmencie wykonawca wiąże z kontynuacją tego programu i włączeniem się w Program Budowy 100 Obwodnic.

– Jako jeden z liderów segmentu infrastrukturalnego w Polsce zamierzamy aktywnie uczestniczyć w drogowych postępowaniach przetargowych. Jesteśmy wiarygodnym i rzetelnym partnerem, gwarantującym realizację projektów w uzgodnionym czasie oraz z wymaganą jakością – wyjaśnia Maciej Michałek. – Pomimo że epidemia wpływa na sytuację w całej branży, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nasz główny Zamawiający, zapewnia o ciągłości w realizacji inwestycji i ogłaszaniu nowych przetargów, na co niewątpliwie liczymy. Pomimo nowych wyzwań, z którymi teraz się stykamy, sytuacja w firmie jest stabilna, a dzięki mobilizacji i zaangażowaniu naszych pracowników kontynuujemy prace – dodaje CEO Mota-Engil Central Europe.

W coraz mniej optymistycznie zapowiadającej się sytuacji gospodarczej to właśnie budownictwo, zwłaszcza infrastrukturalne, nabiera kluczowego znaczenia, będąc strategicznym obszarem wspierania rozwoju gospodarczego państwa. Dlatego dla firmy niezmiernie ważne jest, by przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa zapewnić ciągłość produkcji budowlanej. W chwili obecnej prace trwają na wszystkich kontraktach realizowanych przez Mota-Engil Central Europe SA (MECE). Roboty są prowadzone na kluczowych inwestycjach: S7 Tarczyn – Grójec (odc. C), S7 Szczepanowice – Widoma, S17 Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, S19 Janów Lubelski, S19 Kraśnik, S3 Lubin Północ – Polkowice (dokończenie po poprzednim wykonawcy), S61 Łomża oraz budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46. Na wszystkich budowach realizowanych dla GDDKiA firma jest już po etapie uzyskiwania zezwoleń na realizację (ZRID).

Kluczowe kontrakty infrastrukturalne
Mota-Engil Central Europe S7 Tarczyn – Grójec (odc. C) Realizowany w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” odcinek stanowi ważny element drogi ekspresowej S7 jako część południowego wylotu Warszawy w stronę Krakowa. Kontrakt przewiduje wybudowanie dwóch jezdni drogi ekspresowej S7 o nawierzchni betonowej długości 7,89 km wraz z niezbędną infrastrukturą, 11 obiektami inżynierskimi, jednym węzłem drogowym. Zakończenie budowy planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2021 roku.

S7 Szczepanowice – Widoma
Kontrakt realizowany w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” przewiduje wybudowanie dwóch jezdni drogi ekspresowej S7 o długości 13,1 km wraz z niezbędną infrastrukturą, 18 obiektami inżynierskimi, dwoma węzłami drogowymi: Szczepanowice i Widoma, dwoma miejscami obsługi podróżnych (MOP) oraz obwodem utrzymania drogi (OUD). Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem wykopów i formowaniem nasypów. Rozpoczyna się także wykonywanie konstrukcji nawierzchni w postaci warstwy mrozoochronnej, a na obiektach mostowych trwa zbrojenie i betonowanie podpór. Zakończenie planowane jest na drugą połowę 2021 roku.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego
Trasa będzie przebiegać po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Lubelski Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 węzeł Tomaszów Lubelski Południe. Obwodnica będzie jednojezdniowa, a w obrębie obu węzłów dwujezdniowa. Nad doliną rzeki Sołokiji droga pobiegnie estakadą. Zostaną również zbudowane drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km. Obecnie kończy się wykonywanie robót ziemnych i kontynuowane jest wykonywanie warstw konstrukcyjnych, a także trwają roboty mostowe przy estakadzie. Kierowcy z nowej trasy będą mogli skorzystać na wiosnę 2021 roku.

S19 Janów Lubelski
Inwestycja obejmuje projekt i budowę jednej z trzech części 33-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S19. Odcinek wynosi około 7 km i stanowi obwodnicę Janowa Lubelskiego. Prace ziemne i mostowe trwają na całej długości odcinka nowej drogi ekspresowej, a pod koniec kwietnia zostaną rozpoczęte roboty bitumiczne. Termin zakończenia budowy przypada na koniec kwietnia 2021 roku. Realizacja drogi ekspresowej S19 to inwestycja o znaczeniu europejskim, stanowiąca element międzynarodowej trasy Via Carpatia, która poprowadzona zostanie przez Litwę, Polskę, Węgry, Bułgarię, Słowację i Rumunię.

S19 Kraśnik
MECE odpowiedzialna jest także za wykonanie S19 od węzła Niedrzwica Duża do węzła Kraśnik Północ, odcinka będącego również częścią Via Carpatia. Realizacja 20 km drogi zaplanowana jest w systemie „Projektuj i Buduj”. Obecnie realizowane są m.in. roboty przygotowawcze, odhumusowywanie trasy oraz rozpoczęto prace wykonawcze obiektów inżynierskich. Termin zakończenia budowy przypada na koniec marca 2021 roku.

S3 Kaźmierzów – Lubin Północ
Zadaniem Mota-Engil CE jest dokończenie drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. To ostatni brakujący odcinek S3 pomiędzy Bolkowem w województwie dolnośląskim a Szczecinem. Obecnie trwają prace zasadnicze, czyli między innymi frezowanie nawierzchni, rozbiórka starego materaca, prace na obiektach mostowych, a także wykonanie odcinka próbnego.

S61 Łomża
Inwestycja zakłada wykonanie fragmentu trasy Via Baltica – części obwodnicy Łomży między węzłami Łomża Południe a Łomża Zachód. Obejmuje ona 7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 oraz węzeł Łomża Południe i wychodzący z niego 9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 63, w kierunku Zambrowa. Zakończenie budowy planowane jest na maj 2021 roku.

Budowa obwodnicy Niemodlina
Trasa o długości ok. 11,5 km będzie przebiegać po południowej i wschodniej stronie m. Niemodlin. Przez pierwszych blisko 5 km droga będzie miała układ pasów 2+1, natomiast przed węzłem Niemodlin rozpocznie się odcinek dwujezdniowy posiadający po dwa pasy ruchu na każdej jezdni. Obecnie realizowane są roboty związane z wykonaniem warstwy mrozoochronnej, podbudowy niezwiązanej, przepustów, kanalizacji deszczowej, przebudowy wodociągów, linii energetycznych oraz teletechniczne. Realizowane są roboty mostowe na 11 obiektach.

Kopalnia „Górka”
MECE jest właścicielem kopalni granitu „Górka” w Górce Sobockiej zlokalizowanej 7 km od Strzelina. Produkuje w niej wysokiej jakości kruszywa naturalne, które są wykorzystywane zarówno do strategicznych projektów klientów zewnętrznych, jak i Grupy Mota-Engil. Kopalnia granitu w Górce Sobockiej zajmuje się głównie produkcją wysokiej jakości grysów odpowiednich do wytwarzania betonów mostowych. W celu zaopatrzenia rynku w jak najlepsze produkty wytwarzane są także inne frakcje, które mają zastosowanie w budownictwie drogowym, kolejowym, nawierzchniach lotniskowych, prefabrykacji oraz w budownictwie specjalistycznym. Kopalnia „Górka” posiada dostęp do bocznicy kolejowej i może zaoferować dostawy kruszyw na terenie całej Polski. Obecne zdolności produkcyjne kopalni granitu „Górka” są w stanie zapewnić roczne wydobycie szacowane na maksymalnie 1,5 mln ton.

Ponad 70 lat doświadczenia w budownictwie, w Polsce od 1997 roku
Mota-Engil Central Europe to jeden z największych Generalnych Wykonawców na polskim rynku budowlanym, specjalizujący się w budownictwie drogowo-mostowym, kubaturowym oraz elektroenergetycznym. Pomimo coraz większej dywersyfikacji portfela i rosnącego udziału projektów kubaturowych zamówienia publiczne w segmencie infrastruktury w dalszym ciągu pozostają największą częścią zamówień Spółki, a własne zasoby (300 jednostek sprzętu ciężkiego i transportowego, własne miksery, 8 wytwórni mas bitumicznych czy własna kopalnia granitu) powodują, że MECE jest w stanie realizować każdy kontrakt infrastrukturalny w Polsce.


Zdjęcia arch. Mota-Engil Central Europe SA (MECE)

open