Home Builder Awards BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023 PORR SA – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023
PORR SA – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023
0

PORR SA – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023

0
0

Wyniki osiągnięte przez PORR w roku 2023 okazały się dobre, wręcz rekordowe. Moja satysfakcja jest tym większa, że założone cele i rozwój portfela realizowane były w trudnych warunkach rynkowych powodowanych trwającym konfliktem za wschodnią granicą oraz dynamiczną sytuacją polityczną w naszym kraju. Osiągnęliśmy nasze cele i możemy być z tego zadowoleni. Rok 2023 był dla nas intensywny pod kątem realizowanych projektów, wielu o strategicznymznaczeniu dla rozwoju kraju. Najlepszym przykładem jest zakończona z sukcesem budowa tunelu podŚwiną, który symbolicznie połączył miasto na 44 wyspach z resztą Polski. Akwizycja również dostarczyła nam powodów do dumy. W maju podpisaliśmy umowę na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, największej inwestycji w ochronę zdrowia DolnegoŚląska. To jednocześnie największy publiczny kontrakt realizowany w technologii BIM. Pozaakwizycją kontraktów kubaturowych konsekwentnie realizujemy plan pozyskiwania projektówspecjalnych, czego wynikiem były podpisane umowy na modernizację obiektów wojskowych. Już tradycyjnie pozostajemy aktywni w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej, pozyskujemy projekty, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mniejszych, samorządowych. W kręgu naszych zainteresowań pozostaje hydrotechnika morska i śródlądowa. Jedną z branż, która szczególnie się rozwija w naszym portfelu, jest branża przemysłowa. Do realizowanych już kontraktów, takich jak rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, dochodzą kolejne, realizowane dla KGHM i Orlenu.

Rok 2023 był także intensywnym czasem naszej współpracy branżowej – cieszy mnie, że w kwestiach najistotniejszych wspólnie działamy na rzecz rozwoju sektora. Aktywnie współtworzymy Polski Związek Pracodawców Budownictwa, jednego z głównych negocjatorów porozumień waloryzacyjnych, które w efekcie w sposób znaczący poprawiły sytuację w branży, jeżeli chodzi o przetargi publiczne. Podniesienie limitów indeksacji cen z 10% do 15% na projektach drogowych było bardzo potrzebnym, wyczekiwanym przez branżę ruchem. Jednym głosem mówimy także w obszarze BHP – czego przykładem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W latach 2022–2023 PORR sprawował w zrzeszeniu prezydencję, którą właśnie przekazujemy kolejnemu sygnatariuszowi. W rok 2024 wchodzimy silni i ukierunkowani na dalsze poszerzanie dywersyfikacji naszego portfela.

tags:
PQ
open