Home Builder Awards BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023 WXCA – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023
WXCA – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023
0

WXCA – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023

0
0

ARCHITEKTURA TO WIĘCEJ NIŻ BIZNES

Architektura to jedna z tych dziedzin sztuki, które mają możliwość bezpośredniego oddziaływania na społeczeństwo. Kontakt z przestrzenią mamy wszyscy na co dzień i od jej jakości zależy jakość naszego życia. W pracowni WXCA filozofia ta przyświeca nam w codziennej praktyce projektowej i stanowi spiritus movens wszystkich naszych realizacji.

W pracowni WXCA z dużym poczuciem odpowiedzialności podejmujemy się tematów złożonych, wymagających synergii współczesnych technologii z wrażliwością wobec potrzeb użytkowników. Od wielu lat koncentrujemy swoją działalność w obszarze realizacji obiektów użyteczności publicznej popularyzujących kulturę, naukę i sztukę w Polsce oraz na świecie, a także kształtujących świadomość ekologiczną.

Szczególnie interesują nas transformacje obszarów o wysokiej wartości kulturowej i przyrodniczej, a także projektowanie wielofunkcyjnych, kompleksowo przemyślanych przestrzeni do życia, mieszkania i pracy. Aktywnie angażujemy się w projekty społeczne i edukacyjne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami edukacyjnymi z Polski i z zagranicy. Wygrywamy ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy, w wyniku których realizujemy najważniejsze inwestycje dla kraju i polskich miast.

Ostatni rok był dla nas pod wieloma względami przełomowy – upłynął pod znakiem finalizacji wieloletnich projektów, które na stałe wpisały się w tożsamość pracowni, a także nowych, kreatywnych wyzwań. W 2023 r. w ręce użytkowników zostały oddane nowe siedziby Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego, które utworzyły kompleks muzealny na Cytadeli Warszawskiej i stanowią I etap przywracania zrewitalizowanej przestrzeni miastu i jego mieszkańcom. Przed kilkoma miesiącami zaprezentowaliśmy masterplan F.S.O. Park – wizję wielofunkcyjnej i zielonej dzielnicy przyszłości na terenie byłej Fabryki Samochodów Osobowych na warszawskim Żeraniu. Z końcem roku zakończył się też I etap modernizacji parku Pole Mokotowskie, swoistego zielonego salonu Warszawy. Ideą projektową naturalizacji parku było założenie, że przestrzeń publiczna jest procesem, a nie pojedynczym zdarzeniem, oraz zachowanie synergii pomiędzy miejskim parkiem jako Domem Człowieka i Domem Natury. Ostatnie 12 miesięcy to także sukcesy w polskich i międzynarodowych konkursach – wygrana w konkursie na koncepcję odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego, III nagroda w konkursie na Kompleks Kulturalny w Incheon w Korei Południowej oraz IV miejsce w konkursie na modernizację Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie.

tags:
PQ
open