Home IT&BIM DANE NA RATUNEK PLANETY – TECHNOLOGIE SĄ, CZAS NA ICH WDROŻENIE
DANE NA RATUNEK PLANETY – TECHNOLOGIE SĄ, CZAS NA ICH WDROŻENIE
0

DANE NA RATUNEK PLANETY – TECHNOLOGIE SĄ, CZAS NA ICH WDROŻENIE

0
0

Zmiany klimatyczne są obecnie w centrum zainteresowania wszystkich gałęzi biznesu. W przypadku budownictwa celem nadrzędnym jest ograniczenie zużycia energii, obniżenie śladu węglowego, zmniejszenie ilości marnowanych materiałów. Autodesk systematycznie rozwija swoje narzędzia w tym zakresie. Dostępne analizy, coraz lepsze możliwości zarządzania danymi pozwalają na wszechstronną optymalizację już na etapie planowania.

Jak wynika z opublikowanego przez Autodesk raportu „State of Design & Make 2024”, liderzy branży budowlanej są pewni odporności swoich firm na współczesne wyzwania, w tym także te związane z dostosowaniem do potrzeb gospodarki zrównoważonego rozwoju. Ankietowani uważają, że ich przedsiębiorstwa są bardziej odporne na kryzys niż w poprzednich latach. Aż 73 proc. badanych organizacji jest gotowych na zmiany gospodarcze oraz geopolityczne.

Firmy chcą dbać o środowisko

Wśród ankietowanych panuje przekonanie, że firmy, które w znaczący sposób nie zobowiążą się do realizacji celów związanych z poprawą środowiska naturalnego, pozostaną w tyle za konkurencją. Jednocześnie aż 78 proc. podjęło wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na wzrost liczby aktywnych na tym polu o 50 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to radykalną zmianę nastrojów. Zwrot w nastawieniu znajduje odzwierciedlenie także w przeprowadzonych w ramach badania wywiadach z liderami biznesu i ekspertami, którzy w dużej mierze twierdzą, że kierownictwo ich firm, pracownicy i klienci jednoczą się w wysiłkach na rzecz planety.

Pomoże cyfryzacja, sztuczna inteligencja i chmura

Z raportu wynika, że kluczowe znaczenie dla poprawy postrzegania własnych możliwości w obszarze sustainability ma przede wszystkim technologia i sztuczna inteligencja. Trzech na czterech ankietowanych specjalistów twierdzi, że ma zaufanie do narzędzi sztucznej inteligencji w swojej branży, wielu z nich zastosowało AI do analiz, między innymi po to, by lepiej osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wyzwaniom związanym z holistycznym podejściem do problemu zrównoważonego rozwoju wychodzą naprzeciw nowe technologie, obniżające próg wejścia firmom projektowym, które chciałyby korzystać z analiz środowiskowych. Jednocześnie dostępne już teraz oprogramowanie radykalnie skraca czas ich powstania. Autodesk Forma, dostępne w kolekcji AEC Autodesk, to rozwiązanie oparte na chmurze służące do planowania i projektowania na wczesnym etapie. Forma pozwala usprawniać przepływ pracy w zespołach projektowych, umożliwia sprawne przetwarzanie danych, dzięki czemu informacje trafiają szybciej do właściwych osób.

– Technologia zwiększa powszechność i dostępność metod analizy środowiskowej, a postęp w tej dziedzinie jest niesamowity. Analizy środowiskowe w Autodesk Forma są tego najlepszym przykładem. Interfejs użytkownika jest prosty w obsłudze. W czasie wystarczającym na przygotowanie kawy możemy przeprowadzić analizę, na którą kiedyś musieliśmy czekać tygodniami – mówi Jan Rubel, Partner, Dyrektor ds. Technologii Projektowania w Kuryłowicz & Associates. – Obecnie, wykonując złożone analizy wiatrowe w Autodesk Forma, dla 10 wariantów i 10 kierunków wiatru otrzymujemy wynik w zaledwie kilka godzin. Jeszcze niedawno na wynik podobnej analizy, d la 2 w ariantów i 2 k ierunków w iatru, czekaliśmy ponad 3 tygodnie – dodaje.

Scenariusze użycia pakietu obejmują między innymi analizy nasłonecznienia, pozwalające obliczyć, przez ile godzin dane miejsce na fasadzie będzie otrzymywać bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Uzyskane informacje mogą następnie służyć jako dane wejściowe do projektowania budynku, co pozwala optymalizować go pod kątem doświetlania wnętrza światłem naturalnym. Forma umożliwia wzięcie pod uwagę wielu parametrów, a spośród powstałych modeli zespół wybiera te, które najlepiej odpowiadają jego celom. Następnie może wykorzystać je w oprogramowaniu Revit.

Korzystając z analiz środowiskowych, inwestor będzie w stanie pokazać, że mieszkanie i jego elewacja zostały tak zaprojektowane, że użycie klimatyzatora nie będzie w nim potrzebne, że rachunki za energię będą znacząco niższe dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym – komentuje Jan Rubel.

Emisja CO2 pod kontrolą – Autodeks Forma z Embodied Carbon Analysis

Budynki to generator dwutlenku węgla, odpowiadają za prawie 40 proc. emisji. Dostępną już w Autodesk Forma analizę Embodied Carbon Analysis wspiera sztuczna inteligencja. Umożliwia architektom zrozumienie i przetestowanie wpływu ich decyzji projektowych na emisję CO2. Wkrótce dostępne będą także nowe funkcje opracowane w programie Autodesk Insight, które zmierzą wpływ emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez oświetlenie, HVAC, elementy architektoniczne i materiały budowlane.

Już obecnie Total Carbon Analysis oferuje architektom dostęp do informacji o emisji CO2 za pośrednictwem intuicyjnych pulpitów nawigacyjnych, pozwalając zrównoważyć poszczególne parametry budynku z energooszczędnością i tworzonym śladem węglowym.

tags:
open