Home Architecture Design PREZENTACJA WSPÓŁCZESNYCH BIUR ARCHITEKTONICZNYCH – AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI
PREZENTACJA WSPÓŁCZESNYCH BIUR ARCHITEKTONICZNYCH – AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI
0

PREZENTACJA WSPÓŁCZESNYCH BIUR ARCHITEKTONICZNYCH – AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI

0
0

AMC – Andrzej M. Chołdzyński to autorskie biuro i pracownia projektowa założone w 1998 roku w Warszawie przez Andrzeja M. Chołdzyńskiego, Architekta. Najstarszy trzon współpracowników stanowią w pracowni architekci, którzy brali udział w pracach projektowych nad Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej w Warszawie. Z nimi współpracuje grono młodszych koleżanek i kolegów, którzy zdobyli swoje różnorodne doświadczenie w Polsce i poza jej granicami, posiadających kilku- lub kilkunastoletni staż w AMC – Andrzej M. Chołdzyński.

Pracownia corocznie daje szansę podjęcia współpracy także młodym architektom – absolwentom. Andrzej M. Chołdzyński, Architekt i jego pracownia zrealizowali kilkadziesiąt projektów, w znakomitej większości zakończonych budową i oddaniem do użytkowania, o różnorodnych funkcjach użyteczności publicznej: zarówno państwowe, prywatne, jak i samorządowe, w tym infrastrukturalne – m.in. stacje warszawskiego metra pierwszej oraz drugiej linii, projekty biurowe, instytucji kulturalnych, projekty sal koncertowych oraz teatralnych, innowacyjnych gmachów szkolnictwa wyższego, projekty centrów konferencyjnych i kongresowych, metropolitalne projekty urbanistyczne oraz architektoniczne, w tym projekty usług i handlu oraz projekty wielofunkcyjne na rekultywowanych obszarach poprzemysłowych, projekty rewitalizacji i rozbudowy obiektów zabytkowych, projekty metropolitarne wielofunkcyjne w centrach miast, hotelowo-konferencyjne-usługowo- -biurowe, projekty mieszkaniowe, a ostatnio wielowątkowe i wielofunkcyjne projekty urbanistyczno-architektoniczne siedlisk powszechnie dostępnego mieszkalnictwa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zespół mieszkaniowy w Elancourt, Francja
2. Zespół mieszkaniowy w LSM, Lublin
3. Sale koncertowe i siedziba Sinfonia Varsovia w Warszawie
4. Instytut Polski w Paryżu
5. Instytut Polski w Paryżu: sala teatralno – kinowa
6. Centrum Giełdowe, siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
7. Lipowy Park – siedziba Pekao SA w Warszawie
8,10. Stacja metra Plac Wilsona w Warszawie
9. Stacja metra Wawrzyszew w Warszawie
11. Projekt rozbudowy lotniska Okęcie w Warszawie
12. Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
13. Biurowiec Ambassador w Warszawie
14. Sale koncertowe Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli
15. Stacja metra Rondo Daszyńskiego – 2. linia metra w Warszawie
16. Stacja metra Nowy Świat – Uniwersytet – 2. linia metra w Warszawie
17. Stacja metra Rondo ONZ – 2. linia metra w Warszawie
18. Stacja metra Świętokrzyska – 2. linia metra w Warszawie
19. Stacja metra Nowy Świat – Uniwersytet – 2 linia metra w Warszawie
20. Stacja metra Centrum Nauki Kopernik – 2 linia metra w Warszawie
21. Stacja metra Stadion Narodowy – 2. linia metra w Warszawie
22. Stacja metra Wileńska – 2. linia metra w Warszawie
23. Nowy Świat 2.0 – rozbudowa Domu Partii
24. Centrum usługowe Serenada w Krakowie
25,26. Cedet – rozbudowa i przebudowa CDT zwany też „Smyk” w Warszawie
27,29. Warsaw Hub – zespół hotelowo – biurowo – kongresowy w Warszawie
28. Dzielnica mieszkaniowa na terenach poprzemysłowych, dzielnica Ursus, Warszawa
30. Budynki mieszkaniowe z usługami przy ul. Wileńskiej w Warszawie
31,32. Dzielnica mieszkaniowa Nowe Jeziorki, Ursynów, Warszawa
33-35. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, ul. Fredry 9, Plac Piłsudskiego, Warszawa
36,37. Dzielnica mieszkaniowa Spacerowa, dzielnica Kliny, Kraków.

 

Przykładowe projekty AMC (Andrzej M. Chołdzyński):
• Zespół mieszkaniowy jedno- i wielorodzinny w Elancourt – Francja z CCK Architectes.
• Zespół mieszkaniowy wielorodzinny w LSM w Lublinie (z arch. arch. Artur Chołdzyński, Bolesław Stelmach, Tomasz Jabłoński).
• Hotel przy rondzie Mogilskim w Krakowie z J.K. Ingarden
• Instytut Polski w Paryżu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (dla „Fiszer DEPG”).
• Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Centrum Giełdowe SA wraz ze St. Fiszerem.
• Zespół budynków biurowych Lipowy Office Park przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.
• Trzy Stacje I linii metra w Warszawie: Plac Wilsona, A-18, Wawrzyszew, A-22, Młociny, A-23.
• Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.
• Budynek biurowy „Ambassador” przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.
• Siedem stacji odcinka centralnego II linii metra i sześć tuneli odcinka centralnego II linii metra w Warszawie; stacje: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat – Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Dworzec Wileński.
• Budynek biurowy przy ul. Wołoskiej w Warszawie.
• Rozbudowa Domu Partii przy ul. Nowy Świat w Warszawie o budynek biurowousługowy „Nowy Świat 2.0” wraz z wielopoziomowym parkingiem przy Rondzie de Gaulle’a i zabudową podcieni Domu Partii. • Zespół handlowo-usługowy „Serenada” w Krakowie.
• Rozbudowa i przebudowa wraz z rewitalizacją poprzedzona wpisem do rejestru zabytków Domu Towarowego CDT w Warszawie.

Przykładowe projekty AMC (Andrzej M. Chołdzyński) w toku:
• Zespół budynków wysokościowych biurowych, usługowych z hotelami, centrum kongresowym, handlem i usługami oraz parkingami podziemnymi przy ul. Siennej, ul. Towarowej w Warszawie.
• Zespół mieszkaniowy z usługami na terenach poprzemysłowych w Warszawie.
• Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Wileńskiej w Warszawie.
• Przebudowa i rozbudowa zabytkowego neorenesansowego gmachu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy Placu Piłsudskiego, ul. Fredry 8 w Warszawie.
• Projekt modelowego osiedla mieszkaniowego Nowe Jeziorki w Warszawie. • Projekt parku pejzażowego z mieszkaniami i usługami w dzielnicy „Kliny” w Krakowie.

open