Home Inwestycje PROJEKT FOREST – KOMPLEKSOWE ROBOTY GEOTECHNICZNE
PROJEKT FOREST – KOMPLEKSOWE ROBOTY GEOTECHNICZNE
0

PROJEKT FOREST – KOMPLEKSOWE ROBOTY GEOTECHNICZNE

0
0

W związku z wymagającymi warunkami gruntowo-wodnymi (m.in. woda gruntowa powyżej poziomu posadowienia) i skomplikowaną konstrukcją obiektu podczas realizacji budowy biurowca Forest w Warszawie podjęto decyzję o wykonaniu obudowy podziemia w postaci ściany szczelinowej o grubości 80 cm.

Wykonawcą prac geotechnicznych był Stump-Hydrobudowa. Udało się je z sukcesem zakończyć w sierpniu 2020 r.

Na styku trzech warszawskich dzielnic – Żoliborza, Śródmieścia i Woli, przy ul. Burakowskiej 14, powstaje nowy zespół budynków biurowych Forest, którego wykonawcą jest firma HB Reavis. Rolą wspomnianej ściany szczelinowej w fazie realizacji inwestycji jest zabezpieczenie wykopu fundamentowego oraz ochrona przeciwwodna, natomiast docelowo ściana ta będzie pełnić funkcję konstrukcyjną – zewnętrznej ściany podziemnych kondygnacji. Wykonawcą prac geotechnicznych był Stump-Hydrobudowa. Projekt wykonawczy opracowało biuro MDR-Projekt na zlecenie HB Reavis.

W okresie od września do grudnia 2018 zrealizowano ścianę szczelinową o długości w planie 548 m i głębokościach od 14 do 15 m oraz 54 barety głębokości 20 m pod płytą fundamentową. Do realizacji ścian szczelinowych i baret zostały zadysponowane dwa zespoły. Ze względu na znaczną głębokość wykopu niezbędne było podparcie ściany szczelinowej, co zrealizowano przy pomocy systemu kotew gruntowych, rozparcia o bloki oporowe zamocowane w płycie fundamentowej budynku oraz rozparcia narożnego (wyparcie ściany szczelinowej o ścianę szczelinową), co wykonano za pomocą tymczasowej konstrukcji stalowej. Z powodu realizacji ściany szczelinowej z obniżonej platformy roboczej niezbędne było również wykonanie obudowy berlińskiej, aby bezpiecznie wykonać murki prowadzące konieczne do rozpoczęcia głębienia ściany szczelinowej.

Wykonanie kotew gruntowych demontowalnych

Niezwykle wymagającym przedsięwzięciem było wykonanie 315 iniekcyjnych kotew gruntowych dla zapewnienia stateczności ściany szczelinowej, które ze względu na duże siły składały się z sześciosplotowych lin i dwóch nośnych buław. Wszystkie kotwy były długości 22 m (w tym 2 buławy po 7 m każda). System kotew dwubuławowych pozwolił na uzyskanie bardzo dużych, jak na te warunki gruntowe (grunty pylastoilaste), nośności kotew: Rd=750 kN. Było to niespotykane dotąd w naszym kraju zastosowanie kotew dwubuławowych na taką skalę. Ponadto, w związku z ograniczoną powierzchnią działki, konieczne było całkowite zdemontowanie 91 kotew od strony ul. Powązkowskiej oraz 106 częściowo (od strony ul. Kłopot i CH Westfield Arkadia). Zastosowanie kotew gruntowych pozwoliło na przyspieszenie oraz optymalizację kosztową prac ziemnych na znacznej powierzchni.

Demontaż kotew gruntowych

Demontowanie kotew jest czynnością złożoną technicznie, wymagają-cą zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa prac oraz zaangażowania specjalistycznego sprzętu. Dzięki wykwalikowanej kadrze i ponad 30-letniemu doświadczeniu w pracach geotechnicznych pracownikom firmy Stump-Hydrobudo-wa udało się z pełnym powodzeniem zdemontować wszystkie kotwy gruntowe przewidziane do usunięcia. Rozpoczęcie demontażu kotew gruntowych było możliwe po wykonaniu przez Generalnego Wykonawcę kondygnacji i stropu nad poziomem -2. Sam proces demontowania kotew możliwy jest dzięki zastosowaniu dodatkowego cięgna w osi kotwy, zakończonego specjalnie zaprojektowanym elementem rozłączającym. Dodatkowe cięgno nie podlega sprężaniu. Po upłynięciu czasu eksploatacji kotwy tymczasowej, kiedy można przystąpić do jej demontażu, należy na dodatkowym cięgnie zamontować prasę hydrauliczną i przy jej pomocy wyciągać linę centralną, przeciągając po całej długości kotwy element rozłączający. W efekcie następuje zniszczenie buław kotew, a w gruncie pozostają jedynie resztki rozkruszonego materiału z zaczynu cementowego. Ostatnim etapem jest demontaż lin zasadniczych kotwy, które wyciąga się przy użyciu koparki.

Część kotew gruntowych podpierających ścianę szczelinową została zaprojektowana jako częściowo demontowalna, co oznacza, że część nośna kotwy, czyli buława, zostaje nienaruszona w gruncie, natomiast wyciągnięciu podlega tylko część wolna kotwy.

Zalety kotew gruntowych demontowalnych

Usuwanie kotew gruntowych jest procesem dość czasochłonnym i wymagającym. W obrębie dużych miast, gdzie zazwyczaj za pozostawienie kotew w gruncie konieczne jest po-noszenie kosztów lub nie ma na to zgody właścicieli sąsiednich działek, jest to czynność niezbędna do wykonania. Podparcie ścian szczelinowych za pomocą kotew gruntowych ma zasadnicze plusy: skrócenie czasu wykonywania robót ziemnych, brak kolizji nowo wznoszonej konstrukcji z elementami rozparć stalowych. Krótko mówiąc: otrzymujemy otwarty, technicznie prosty do wykonania wykop fundamentowy.


Zdjęcia archiwum Stump-Hydrobudowa

open