Home Inwestycje FABET-KONSTRUKCJE NA BUDOWIE FOREST
FABET-KONSTRUKCJE NA BUDOWIE FOREST
0

FABET-KONSTRUKCJE NA BUDOWIE FOREST

0
0

Za wykonanie prac w systemie generalnego wykonawcy stanu surowego otwartego biurowca Forest odpowiada Fabet-Konstrukcje Sp. z o.o. W ramach kontraktu z inwestorem spółka wykona w całości konstrukcję żelbetową obiektu wraz z izolacjami, w tym także stropy w technologii sprężanej. Całość robót zostanie przeprowadzona przy zapewnieniu materiałów oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania. Bezpieczną i szybką realizację najwyższego obiektu inwestycji, czyli budynku wznoszącego się na wysokość 120 metrów, zapewni system osłon wiatrowych oraz zastosowanie samowznoszących ściennych elementów szalunkowych. Zakończenie realizacji budowy jest przewidziane na I kwartał 2021 roku.

Fabet-Konstrukcje działa na rynku od 2005 r. Głównym profilem działalności firmy jest świadczenie usług budowlano-montażowych związanych z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych. Dodatkowym atutem jest uzupełnienie oferty o roboty murowe. Firma wyspecjalizowała się w realizacji tak ważnego etapu robót, jakim jest
wznoszenie konstrukcji. Oferowany pakiet usług może zostać dowolnie rozszerzony o inne roboty towarzyszące wykonaniu stanu surowego, np. umocnienie wykopu, wykop, odwodnienie, montaż konstrukcji stalowych czy prefabrykatów, wyburzenia, zacieranie płyt i stropów itp.

Kompleksowo
Firma realizuje budowy w systemie generalnego wykonawcy stanu surowego otwartego. Tak też jest w przypadku biurowca Forest zlokalizowanego przy ul. Burakowskiej w Warszawie. Przejęty plac budowy z reguły wyposaża we wszystkie niezbędne instalacje potrzebne do prowadzenia prac, w tym własne zaplecze kontenerowe. Wykonanie obejmuje pełny RMS, a na życzenie klienta można go rozwinąć również o roboty powiązane ze stanem surowym. Prace prowadzone są przy użyciu własnych materiałów oraz sprzętu. Taki system pozwala na znacznie lepszą organizację procesu budowy, a także szybszą reakcję na zaistniałe problemy. Firma udziela gwarancji na wykonane roboty zgodnie z wymogami zamawiającego.

Współpraca
Szczególnie istotny wpływ na dotrzymanie harmonogramu podczas wykonywania robót budowlano- montażowych ma właściwa gospodarka szalunkami systemowymi. Ścisła współpraca z wiodącymi dostawcami zapewnia możliwość wykonania nawet najbardziej skomplikowanych elementów monolitycznych, wdrażanie nowych systemów usprawniających pracę i dostęp do praktycznie nieograniczonego potencjału deskowań.

Konstrukcje żelbetowe
Roboty żelbetowe ciesielsko-zbrojarskie to główny profil działalności spółki. Możliwości przerobowe kształtują się w granicach 20 tys. m3 konstrukcji żelbetowej w skali miesiąca. Poszczególne zespoły wykonawcze oparte są na brygadach kierowanych przez inżynierów posiadających duże doświadczenie oraz uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń. Tak rozbudowana kadra stawia firmę w czołówce specjalistycznych wykonawców na rynku krajowym. Mocno rozbudowana flota transportowa czyni ją mobilną niezależnie od miejsca prowadzenia robót.

Roboty murowe
Wykonawstwo robót murowych stanowi bardzo dobre uzupełnienie przy realizacji stanu surowego. Własne ekipy wykwalifikowanych murarzy pozwalają na płynne wykonywanie prac przy optymalnej koordynacji i dostosowaniu do tempa realizowanych robót żelbetowych. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku obiektów o konstrukcji murowej nośnej.

Izolacje
Fabet korzysta z usług własnych wyspecjalizowanych ekip lub firm zajmujących się realizacją izolacji, zarówno powłokowych, membranowych, jak i ostatnio najczęściej stosowanej technologii „białej wanny”. Wykonywanie izolacji stanowi największe wyzwanie przy zapewnieniu szczelności podziemia budynku, szczególnie w warunkach zimowych lub eksploatacji przy niekorzystnym poziomie wód gruntowych.

Kontrola jakości i BHP
Firma kładzie duży nacisk na jakość wykonywanych robót. Wszystkie prace są na bieżąco kontrolowane
zarówno w trakcie wylewania elementów żelbetowych, jak i po ich rozszalowaniu. Pracownicy dokładają wszelkich starań, aby ewentualne odchyłki mieściły się w granicach obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt wdrażania nowych technologii, a także zwracania szczególnej uwagi na progres w dziedzinie BHP. Standardem stało się wykorzystywanie zabezpieczeń systemowych przed upadkiem z wysokości, co można zaobserwować również podczas wznoszenia konstrukcji omawianego obiektu.

Wykwalifikowana kadra
Dobór najkorzystniejszej technologii i sposobu wykonania konstrukcji, odpowiedniego sprzętu czy materiałów oraz optymalne planowanie potencjału ludzkiego – to podstawowe elementy prawidłowej wyceny konstrukcji. Własny, dobrze zorganizowany dział wycen i przygotowania produkcji jest gwarancją właściwej oceny konstrukcji, zminimalizowania błędów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji oraz trafnego doboru metody wykonania robót, owocując wymiernymi korzyściami finansowymi inwestora. Nieodzowną częścią realizacji powierzonego zadania jest również stały monitoring oraz zapewnienie, w razie konieczności, rozwiązań alternatywnych.


Zdjęcia archiwum Fabet-Konstrukcje Sp. z o.o.

open