Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 ARTUR POPKO – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
ARTUR POPKO – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

ARTUR POPKO – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Budimex S.A.

Niezmiennie siłą Budimeksu są ludzie, dlatego inwestujemy cały czas w ich rozwój. Jesteśmy też firmą, która aktywnie wspiera innowacje. Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania i sprzęt – m.in. testujemy nowe nawierzchnie asfaltowe i prowadzimy badania nad samonaprawiającymi się drogami.

Jako pierwsi wdrażamy na budowach elektryczne spycharki czy powerbanki zamiast agregatów spalinowych. Testujemy możliwości ponownego wykorzystania odpadów budowlanych, np. destruktu asfaltowego w procesie budowlanym, zastępujemy klasyczne materiały kompozytami czy zamiennikami ekologicznymi, wykorzystujemy także możliwości prefabrykacji. Coraz częściej stosujemy nowoczesne technologie, jak drony, scanning 3D, robotyzację procesów, BIM czy zaawansowane oprogramowania do zarządzania inwestycjami.


ARTUR POPKO, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Budimex S.A. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności budownictwo komunikacyjne. W latach 2000–2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo- -Mostowym Olecko, a do 2004 r. kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od 2004 r. związany z Grupą Budimex (Budimex Dromex), gdzie początkowo pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W 2009 r. awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od 2011 r. dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 r. objął funkcję Dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimexu S.A., a w 2019 r. zajął stano-wisko Wiceprezesa i Dyrektora Operacyjnego Budimexu. Jest współtwórcą dywizji budownictwa infrastrukturalnego Budimex.

https://www.budimex.pl/pl/site.html

https://www.facebook.com/Budimexsa

open