Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 CEZARY MĄCZKA – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
CEZARY MĄCZKA – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

CEZARY MĄCZKA – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex S.A. (do 31.12.2021)

W ubiegłym roku zmierzyliśmy się z wyzwaniami rynku pracownika: ograniczoną dostępnością kadry inżynierskiej, wysokimi oczekiwaniami finansowymi oraz zmianą postrzegania sensu pracy. Wyszliśmy z tego starcia zwycięsko.

Zatrudniliśmy 314 inżynierów, specjalistów i ekspertów. Przyjęliśmy na praktyki ponad 240 studentów, którzy uznali nas za najlepszego pracodawcę w branży inżynierskiej. Postawiliśmy na nowe rozwiązania w obszarze rozwoju pracowników. Szczególnie dumny jestem z wyjątkowego w branży budowlanej projektu ścieżek karier. Kreśli on przed każdym z pracowników obraz możliwości rozwoju wraz z podpowiedziami, jakie kompetencje wzmacniać, aby zrealizować własne ambicje. Wsłuchując się w głos pracowników, zmieniliśmy system wynagrodzeń, a obecnie pracujemy nad uatrakcyjnieniem systemu benefitów. Takie działania, w połączeniu z możliwością udziału w wielu charytatywnych przedsięwzięciach, m.in. Hello ICE, Strefa Rodzica, Dom z Serca czy Grant na Wolontariat, sprawiły, że Budimex stał się prawdziwym Pracodawcą z wyboru.


CEZARY MĄCZKA, Członek Zarządu Budimex S.A., Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex S.A. (do 31.12.2021 r.). Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim (1988 r.) oraz studiów podyplomowych w dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of Management i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (1990 r.). Ma dyplom MBA Strathclyde Glasgow Business School (2002 r.) i aplikację prokuratorską. W latach 1989–2001 był dziennikarzem, kierownikiem działu oraz dyrektorem regionalnym w „Media Express”; dyrektorem regionalnym w FALCK w Gdańsku i kierownikiem administracyjno-personalnym w Metro AG (Real). W 2001 r. rozpoczął karierę zawodową w koncernie GE – na początku jako HR manager w GE Power Controls w Łodzi, następnie jako dyrektor personalny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2006 r. został dyrektorem personalnym audytu GE dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz globalnym dyrektorem personalnym ds. wynagrodzeń. Od grudnia 2007 r. był dyrektorem zarządzającym Pionu Zasobów Ludzkich, a w marcu 2008 r. został wiceprezesem Zarządu w Banku BPH. Od stycznia 2013 r. do końca października 2015 r. był dyrektorem ds. HR w EDF Polska, gdzie kierował także pracą Wydziału Organizacji i Jakości oraz Działu Prawnego. 1 grudnia 2015 r. objął stanowisko Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex S.A.

https://www.budimex.pl/pl/site.html

https://www.facebook.com/Budimexsa

open