Home Builder Awards BUDOWLANA FIRMA ROKU 2021 CEMEX POLSKA SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2021
CEMEX POLSKA SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2021
0

CEMEX POLSKA SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2021

0
0

CEMEX Polska należy do czołowych producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw w kraju. Firma dostarcza na polski rynek materiały budowlane najwyższej jakości, stale wzbogacając swoją ofertę o zrównoważone rozwiązania oraz produkty. Realizuje w ten sposób globalną strategię CEMEX – Future in Action – której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji CO2.

CEL: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe. Ich efektem są m.in. produkty niskoemisyjne, od niedawna dostępne także na polskim rynku. W 2021 roku CEMEX Polska zaoferował swoim klientom beton i cement Vertua®, które pozwalają na znaczącą redukcję śladu węglowego. Portfolio zrównoważonych rozwiązań dla producentów materiałów budowlanych obejmuje również domieszki Vertua®, które pomagają klientom w osiąganiu celów środowiskowych w ramach realizowanych inwestycji.

CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych.

Zakłady Cementowe w Polsce zbliżyły się do poziomu redukcji paliw kopalnych wynoszącego ponad 90%, co stawia je na pozycji lidera pod względem substytucji paliw kopalnych paliwami alternatywnymi, nie tylko w Polsce, ale również w grupie CEMEX na świecie. Celem na najbliższe lata jest całkowita eliminacja węgla wykorzystywanego jako źródło ciepła w procesie produkcji klinkieru.

W trosce o środowisko naturalne CEMEX rozwija także projekty związane z pozyskiwaniem energii. Już teraz znaczna część energii elektrycznej wykorzystywanej w cementowniach, jak również w kopalniach kruszyw i wielu wytwórniach betonu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Kolejnym krokiem jest rozwój projektów fotowoltaicznych w zakładach firmy, jak również budowa Elektrowni Chełm zasilanej ciepłem odzyskanym z pieca klinkierowego oraz paliwami alternatywnymi typu Pre-RDF, której zadaniem będzie wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Cementowni Chełm oraz ciepła dla miasta Chełma. Pod koniec 2020 roku został rozpoczęty program mający na celu określenie możliwości wykorzystania „zielonego wodoru” jako paliwa do procesu produkcji klinkieru. Program ma za zadanie określenie pozytywnych aspektów zastąpienia paliw konwencjonalnych przez wodór, który nie powoduje emisji CO2 do atmosfery.

Priorytetem firmy pozostaje dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz podwykonawców. CEMEX stawia także na cyfryzację wykorzystywanych narzędzi, doskonaląc m.in. CEMEX Go – platformę umożliwiającą klientom w pełni zdalne zarządzanie zamówieniami, śledzenie dostaw produktów, jak również cyfrowy dostęp do faktur.

CEMEX w swojej strategii wychodzi również naprzeciw lokalnym potrzebom, realizując projekty społeczne. Od 2009 roku wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i jednostek edukacyjnych realizuje poprzez działalność Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.


http://www.cemex.pl/

https://www.facebook.com/CEMEXPolska

open