Home Builder Awards BUDOWLANA FIRMA ROKU 2021 GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2021
GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2021
0

GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2021

0
0

GOLDBECK Comfort Sp. z o.o. jest jednym z czołowych producentów prefabrykatów żelbetowych na polskim rynku budowlanym. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje wiele typów elementów konstrukcyjnych, co pozwala firmie dostarczać prefabrykaty na budowy największych obiektów w Polsce i w Niemczech – centrów handlowych, supermarketów, obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej oraz dla budownictwa mieszkaniowego. Część produkcji Spółki jest skierowana na potrzeby rozwoju infrastruktury: dróg i mostów.

GOLDBECK COMFORT Z SUKCESAMI ROZWIJA SWOJĄ MARKĘ

Konstrukcje prefabrykowane, stanowiąc przejaw postępu technologicznego w budownictwie, umożliwiają przeniesienie znacznej części procesu budowania do zakładów prefabrykacji. Szybko postępujący montaż elementów na budowie skłania kolejnych inwestorów do wyboru tej technologii. Coraz większe znaczenie zyskuje technologia prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym. Wychodząc temu naprzeciw, nasz właściciel opracował własny system budownictwa mieszkaniowego, który opiera się na stałej siatce planowania. System ten ma zapewnić dość dużą swobodę kształtowania budynków, ale też dzięki unifikacji niskie koszty realizacji, zachowując jednocześnie swobodę kształtowania architektury budynku. Zaprojektowano obiekty zgodnie z zasadą zachowania poprzecznego układu ścian nośnych o grubości 21 cm (duży plus: akustyka budynku) oraz obudowy ścianami zewnętrznymi o grubości 14 cm. Ściany wykonywane w zakładzie mają wysoki poziom wykończenia, a ściany zewnętrzne są zalewane na stołach produkcyjnych wraz ze stolarką okienną. Klatki schodowe i szyby wind są stypizowane.

Analiza kosztów wykazuje, że w budownictwie mieszkaniowym najbardziej czasochłonnym i kosztownym etapem jest wykończenie węzłów sanitarnych. Dlatego firma GOLDBECK Comfort od początku roku 2020 wprowadziła do sprzedaży nowy asortyment, którym są łazienki prefabrykowane wraz z pełnym wykończeniem wnętrz.

Przy dużych projektach związanych z budownictwem mieszkaniowym strefa sanitarna jest zawsze wyzwaniem dla budowy. Wiele różnych prac wykończeniowych musi być skoordynowanych ze sobą na bardzo małej powierzchni. W przypadku prefabrykowanych łazienek, które są wytwarzane w produkcji przemysłowej, zadanie jest znacznie łatwiejsze i szybsze – wykonywane z niezmiennie wysoką jakością. Budownictwo socjalne w Niemczech zakłada pełne wykończenie tych pomieszczeń. Trzeba zauważyć, że na tak małej powierzchni występuje konieczność przeprowadzenia wielu rodzajów robót branżowych. Rozwiązaniem pozwalającym w znaczącym stopniu ograniczyć prace na miejscu jest zabudowanie kompletnej i wykończonej łazienki. To właśnie przewiduje nasz system. Zaprojektowaliśmy 3 wielkości łazienek dostosowane do różnej kubatury mieszkań. Uwzględniliśmy też odmienne możliwości wymagań zamawiającego i dla każdego typu tych łazienek przewidzieliśmy różne warianty wykończenia. Poprzez bardzo precyzyjne oszalowanie przy produkcji prefabrykatów betonowych oraz specjalnych elementów do zabudowy montowanie można wykonać za pomocą systemu skręcanych ze sobą elementów bez potrzeby dodatkowego ustawiania tych elementów, przy zachowaniu tempa pracy odpowiadającemu wcześniejszym czynnościom produkcyjnym. Gwarantuje to, że palety szalunkowe mogą zostać ponownie obłożone bez buforu pośredniego. Ponadto dla gotowych modułów sanitarnych są przewidziane instalacje niezależne od ich wyposażenia.

Kompletnie wykończone moduły są wkładane do budynku przed założeniem stropu i rozpakowywane dopiero w fazie
wykończeniowej budynku, natomiast łazienki, które nie są wykańczane bezpośrednio w ramach realizowanych projektów, są składowane w magazynach tymczasowych w celu ich późniejszego transportu na docelową linię rozbudowy.

Przykładem wprowadzania coraz nowszych rozwiązań w produkcji prefabrykatów jest również montaż stolarki okiennej oraz wbudowanie infrastruktury pod instalację elektryczną już na etapie produkcji elementów w zakładzie prefabrykacji, co znacznie skraca proces budowlany na budowie. Rozwój zakładów prefabrykacji oznacza przyjęcie nowych strategii zarządzania zarówno w samych zakładach, jak i na budowach.

Opracowanie tego systemu to prawie 2 lata badań oraz tworzenia rozwiązań przez kilkuosobowy zespół na każdym etapie realizacji, tj. produkcji, transportu i montażu, a pierwsze zbudowane kondygnacje dają dowód, że cały system
będzie funkcjonował.


Fot. arch. GOLDBECK Comfort

comfortsa.pl

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063499386145

open