Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 JOANNA CZYNSZ-PIECHOWIAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
JOANNA CZYNSZ-PIECHOWIAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

JOANNA CZYNSZ-PIECHOWIAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce

Jestem bardzo dumna z otrzymanego wyróżnienia za działalność biznesową w 2021 roku. Pragnę jednak podkreślić, że za tym sukcesem stoi cały zaangażowany i kreatywny zespół, a w tym roku dokonaliśmy wspólnie naprawdę wiele.

W 2021 r. Grupa ogłosiła nowy plan strategiczny Grow&Impact związany z ambicją bycia liderem zrównoważonego budownictwa. W Polsce będziemy konsekwentnie realizować priorytety dotyczące tych założeń, ze szczególnym naciskiem na ESG, innowacyjność rozwiązań oraz cyfryzację. Wiążą się z tym konkretne działania. Wymienię tylko kilka inicjatyw. Powołaliśmy Fundusz Węglowy, którego główne zadanie to przybliżanie nas do neutralności klimatycznej, jaką zadeklarowaliśmy osiągnąć do 2050 roku. Zbudowaliśmy również konkretną mapę drogową zrównoważonego rozwoju. Zrealizowaliśmy ponadto kampanię Polskie Miasta Przyszłości 2050, której efektem jest powstanie raportu dostępnego na stronie http://www.miastaprzyszlosci2050.pl/. Za całość otrzymaliśmy Złotą Nagrodę w konkursie Liderzy ESG w kategorii Program Edukacyjny. Podczas uroczystości w siedzibie GPW, spośród 100 uczestników, wyróżniono jedynie 9 przedsiębiorstw. Nie mogę również zapomnieć o szczególnie mi bliskiej akcji społecznej „Lepiej bez smogu – radość bierze się z powietrza”, która jest wspólnym projektem ISOVER, Weber i Rigips. W obszarze cyfryzacji i innowacyjności znaczącą inicjatywą było uruchomienie DigitalCube. W tym projekcie każdego dnia będziemy się skupiali na generowaniu maksymalnej wartości dodanej dla naszych klientów i pozostałych interesariuszy.


JOANNA CZYNSZ-PIECHOWIAK, Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce, Absolwentka UAM w Poznaniu. W latach 2001–2013 zajmowała stanowiska dyrektorskie w obszarze HR Grupy Saint-Gobain zarówno w biznesach w Polsce, jak i na szczeblu globalnym. Od 2016 r. Dyrektor Generalny Saint-Gobain Abrasives w Polsce i Rumunii, a od 2018 r. wiceprezes ds. HR globalnej organizacji Saint-Gobain High Performance Solutions. Obecnie jest Prezesem Grupy Saint-Gobain w Polsce. Od zawsze wyznaje zasadę, że dla sukcesu przedsiębiorstwa niezbędni są właściwi ludzie, których cechuje wiarygodność, odpowiedzialność i wola do ponadprzeciętnych osiągnięć osobistych, opartych na najwyższych standardach. Strategia, którą realizuje, jest powiązana z realizacją zobowiązania: „Making the world a better home” oraz z głównymi filarami planu strategicznego Grow&Impact. Budowanie inkluzywnej kultury organizacji w oparciu o zaufanie, dawanie autonomii i współpracę jest jej priorytetem.

https://www.saint-gobain.pl/

https://www.facebook.com/saintgobainPL

open