Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 MIROSŁAW LUBARSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
MIROSŁAW LUBARSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

MIROSŁAW LUBARSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Dyrektor Zarządu – Grupa PSB Handel SA

Od dwóch lat cały świat odczuwa skutki pandemii – zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. W tym sezonie nasza branża doświadczyła tego w kilku wymiarach – z jednej strony nastąpił gwałtowny wzrost popytu na wiele materiałów i produktów, z drugiej niemal adekwatny skok cen oraz niewystarczająca podaż. Inflację i ograniczenia dostępności wywołały zaburzenia na różnych etapach wytwarzania oraz dostaw (surowce, komponenty, logistyka). Dodatkowo drożejąca energia elektryczna, gaz, paliwa, wzrost kosztów pracy, kursów walut wpływały i nadal będą wpływać na dostępność oraz kolejne podwyżki cen wielu materiałów.

W dobie niskich stóp procentowych i inflacji lokowanie oszczędności w zakup ziemi czy nieruchomości stało się jedną z najczęściej wybieranych przez Polaków form wykorzystania kapitału. Pandemia ograniczyła wydatki w budżetach rodzinnych na m.in. kulturę i turystykę, a jednocześnie wywołała, nieplanowany wcześniej, wzrost wydatków remontowych. Ograniczeniem tych planów są niewystarczające moce firm wykonawczych, dlatego też nie należy spodziewać się w przyszłym roku znaczącego wzrostu popytu. W mijającym sezonie sieć Grupy PSB powiększyła się o 33 markety Mrówka, wiele firm rozbudowało już istniejące sklepy. W najbliższej przyszłości planujemy podobną ekspansję – w miastach powiatowych i gminnych. To główny element strategii rozwoju PSB na krajowym rynku dystrybucji budowlanej. Cieszy nas fakt, że polskie, rodzinne firmy zdobywają w nim coraz większy udział, świadcząc swoje usługi w bardzo nowoczesnych placówkach detalicznych.


MIROSŁAW LUBARSKI, Dyrektor Zarządu Grupy PSB Handel SA ma wykształcenie wyższe z zakresu geogra-fii (UMCS) oraz z zarządzania – MBA (Akademia Leona Koźmińskiego) i Akademia Psychologii Przywództwa (Politechnika Warszawska).

W latach 1984–1987 pracownik naukowy UMCS w Lublinie, kolejne trzy lata przepracował w Przedsiębiorstwie Geologicz-nym w Kielcach. W 1991 r. tłumacz literatury z języka angiel-skiego. W latach 1992–1995 asystent dyrektora handlowego i 1996–1997 kierownik działu sprzedaży w Nida Gips Sp. z o.o., odpowiedzialny głównie za eksport.

Współzałożyciel Grupy PSB, od 1998 r. członek Zarządu i Dyrektor Marketingu Grupy PSB SA, od 2020 r. Dyrektor Zarządu Grupy PSB Handel SA.

Hobby – podróże oraz fotografia reporterska, zwiedził ok. 50 kra-jów na 5 kontynentach. Autor wydawnictw albumowych i kalenda-rzy oraz wystaw fotograficznych i audycji radiowych, poprzez które dzieli się wrażeniami z odwiedzanych miejsc.

FB PSB Handel

grupapsb.com.pl

open