Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 REMIGIUSZ SKĄPSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
REMIGIUSZ SKĄPSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

REMIGIUSZ SKĄPSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Market Director AC Poland, PPG Tikkurila

Miniony rok był dla sektora budowlanego czasem trudnym i pełnym wyzwań. Upłynął pod znakiem dynamicznego wzrostu cen surowców oraz pogłębiających się problemów z ich dostępnością.

Działalności nie ułatwiała sytuacja na rynku usług logistycznych, zwłaszcza trudności w dostawach międzykontynentalnych. To wszystko wpływało na możliwości podażowe producentów, którzy nierzadko nie byli w stanie w pełni zaspokoić zapotrzebowania rynku. Ponad wspomniane wyzwania rynkowe rok 2021 był dla nas wyjątkowy z racji rozpoczętej integracji firm PPG oraz Tikkurila. Szybkie synergie w niektórych obszarach operacyjnych pozwoliły nieco złagodzić trudności surowcowe, choć trzeba przyznać, że dla naszych zespołów zakupowych był to bardzo ciężki rok.

Z tym większą radością przyjmujemy przyznane nam przez kapitułę Buildera wyróżnienia, które są pięknym uhonorowaniem ciężkiej pracy i wyjątkowej mobilizacji zespołu. W imieniu całego Zespołu Zarządzającego PPG Tikkurila oraz własnym dziękuję naszym pracownikom i partnerom biznesowym, dzięki którym przeszliśmy przez ten trudny oraz nieprzewidywalny rok z sukcesem, i głęboko wierzę, że rozpoczynający się właśnie nowy sezon, chociaż prawdopodobnie również będzie pełen wyzwań, przyniesie nam wszystkim mnóstwo satysfakcji.


REMIGIUSZ SKĄPSKI z firmą Tikkurila jest związany od marca 2000 roku. Od 2012 roku na stanowisku Dyrektora Handlowego i Członka Zarządu, a od 2014 roku w randze Wiceprezesa Zarządu Tikkurila Polska SA. Funkcję Prezesa oraz Dyrektora Generalnego Tikkurila Polska SA objął w lipcu 2017 roku. Stworzył prężnie działający zespół, który skutecznie realizuje swoje za-dania, wspiera firmę w dynamicznym rozwoju i realizacji celów strategicznych. Kierowana przez Remigiusza Skąpskiego spółka była wielokrotnie doceniana oraz nagradzana w różnych obszarach działalności (np. jako solidny praco-dawca, za jakość oferowanych produktów czy za zaangażowanie w działalność CSR), zarówno przez niezależne kapituły eksperckie, jak i w plebiscytach konsumenckich. W czerwcu 2021 roku Tikkurila Polska SA została przejęta przez koncern PPG, zaś sam Remigiusz Skąpski został powołany na stanowisko Dyrektora Rynku AC (Architectural Coatings) w Polsce. Od tego czasu koordynuje proces integracji i zarządza połączonym biznesem obu spółek w Polsce.

https://tikkurila.pl/

https://www.facebook.com/Tikkurila.PotegaKolorow

open