Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 ROBERT KONIECZNY – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
ROBERT KONIECZNY – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

ROBERT KONIECZNY – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Architekt, Założyciel KWK Promes

Domeną charakteryzującą Roberta Koniecznego jest konceptualizm. Każdy jego projekt opiera się na mocnej idei, która definiuje zastosowane na późniejszym etapie rozwiązania. O słuszności takiego podejścia świadczy fakt, że w 2007 r. Robert Konieczny znalazł się na liście 44 najlepszych młodych architektów świata, którą przedstawiło wydawnictwo Scalae.

ŚCIEŻKI PROJEKTOWE PROWADZĄ DO SUKCESU

Robert Konieczny urodził się w Katowicach. Absolwent Wy-działu Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1996 r. uzyskał certyfikat New Jersey Institute of Technology. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybit-ne osiągnięcia w dziedzinie architektury, zagraniczny członek Francuskiej Académie d’Architecture.

Sposób projektowania prezentowany przez Roberta Koniecznego, nazwany przez architektów z KWK Promes logiką przestrzeni, pozwala uwolnić się od formalnych upodobań i zapuścić w nieznane, co często prowadzi do innowacyjnych rozwiązań. Patrząc jednak z krytycznego dystansu, można wyróżnić kilka tematów, które Konieczny rozwija w kolejnych projektach: zacieranie granic oraz rozciąganie architektury w przestrzeni, zastosowanie ruchu w architekturze, wykorzystanie zjawisk atmosferycznych dopełniających budynki oraz głębokie sięganie do kontekstu, również historycznego. Te wątki, zauważalne w projektach Roberta Koniecznego, zostały nazwane przez niego ścieżkami projektowymi.

Realizacje KWK Promes były dwunastokrotnie nominowane do Europejskiej Nagrody Fundacji Miesa van der Rohe.

Projekty pracowni pojawiły się w książkach najważniejszych wydawców architektonicznych, takich jak Phaidon czy Taschen oraz w prestiżowych czasopismach, m.in. w Architectural Review, Area, Casabella, Detail, Icon, Mark Magazine, The Plan czy Wallpaper.

Hans Ibelings w książce „European Architecture since 1890” zaliczył biuro KWK Promes do nurtu europejskich konceptuali-stów, obok Mansilla+Tuñón, BIG czy Lacaton & Vassal.

W 2022 r. ma zostać wydana monografia pracowni KWK Promes „Pathfinders”, która jest przygotowywana we współpracy z Philipem Jodidio w wydawnictwie Images Publishing.

Wystawy KWK Promes Roberta Koniecznego były prezentowane w wielu zagranicznych galeriach architektury, np. w Architektur Galerie w Berlinie czy Galerii Architektury w Brnie. Obecnie wystawę „Moving Architecture” można oglądać w Galerie d’Architecture w Paryżu.

Robert Konieczny wygłosił również wiele znakomitych wy-kładów, m.in. w Pavillon de l’Arsenal w Paryżu (2021), Univer-sita degli studi di Palermo (2021), Coventry (2020), Academie d’Architecture w Paryżu (2019), Royal Academy of Arts w Londynie (2017), Barcelona Pavilion (2008) oraz Columbia University w Nowym Jorku (2006).

W tej chwili działania pracowni KWK Promes są coraz moc-niej ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań dostosowujących architekturę do nieuchronnych zmian klimatu i wiążących się z tym wyzwań.

Robert Konieczny, wraz z zespołem KWK Promes, jest laureatem wielu nagród oraz konkursów w Polsce i za granicą:

  • 2021 – Iconic Awards 2021 – Dom Kwadrantowy
  • 2020 – German Design Award 2020 – Unikato
  • 2019 – nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich – Unikato za najlepszy budynek wielorodzinny w Polsce
  • 2017 – nagroda Best New Private House – Wallpaper Design Awards 2017 – Arka Koniecznego
  • 2016 – nagroda World Building of the Year 2016 (World Architecture Festival, Berlin) – Muzeum Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie
  • 2016 – European Prize for Urban Public Space 2016 (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) – Muzeum Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie2016 – Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich2016 za najlepszy budynek w Polsce – Muzeum Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie
  • 2012 – nagroda za najlepszy budynek III RP – Dom Aatrialny 2006 – nagroda House of the Year 2006 – Dom Aatrialny (World Architecture News Awards)

https://www.kwkpromes.pl/

FB KWK Promes

open