Home Builder Awards Laury Buildera 2020

Laury Buildera 2020

dr inż. Ireneusz Czmoch – LAURY BUILDERA 2020

Ilona Kołodziej
0
Dr inż. Ireneusz Czmoch, Kierownik studiów podyplomowych Międzywydziałowe Studia Podyplomowe interdyscyplinarny BIM (iBIM). Od 2016 r. pełnomocnik Dziekana WIL ds. BIM. Koordy­nator kilku przedmiotów na studiach I i II stopnia, których zakres obejmuje integrację projektowania architektonicz­nego i projektowania konstrukcyjnego oraz zastosowa­nie programowania wizualnego w projektowaniu.
a717KJ5Gxg4Ah5

Grupa NDI członkiem zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w budownictwie

DR INŻ. PAWEŁ SULIK – LAURY BUILDERA 2020

Ilona Kołodziej
0
Dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej. Od początku zawodowo jest związany z sektorem budow­nictwa, najpierw jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mechaniki Budowli WIBiS PL, w której obronił roz­prawę doktorską poświęconą kryształowym konstrukcjom żelbetowym, by po zmianie miejsca zamieszkania rozpo­cząć pracę w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB).
a717KJ5Gxg4Ah5

BUILDER SCIENCE 12.2020

open