Home JEMS LAYERS

JEMS LAYERS

Hala Koszyki Warsaw/Poland

Szymon Kurek
0
One of the very interesting challenges that we have completed together with the JEMS Architekci design studio in our long history was a well-known and popular place in Warsaw - Hala Koszyki. In 2012, the historic building of a deteriorating shopping hall, standing on a plot of over one hectare, was bought by Griffin Real Estate. The investor decided to give this building a second life and restore Hala Koszyki to its former glory. However, because it was a historic building, everything had to be designed under the watchful eye of the conservator and with his approval.
a717KJ5Gxg4Ah5

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ TWORZY ROZWIĄZANIA

CREATIONS OF LIGHT

Szymon Kurek
0
Architecture, (lighting) technology and design retain their best value when they are timeless and durable. Light is the most essential aspect of how we perceive a space. It is responsible for the first impression and also reveals details that contribute to the overall experience. The way architecture approaches the matter of lighting in buildings is of particular significance, especially in the context of office spaces. This is due to the changing perception of such spaces by employees in the post-COVID period and the imperative to enhance their appeal. Zumtobel is dedicated to gaining insights into the latest trends and exploring how modern lighting can cater to the evolving needs of users.
a717KJ5Gxg4Ah5

Wystawa TRANSFORM – nowy wymiar sztuki światła i kolorów

The green face of Poznań

Szymon Kurek
0
Nowy Rynek E is the office building of the largest Skanska office complex in Poland. Ultimately, its usable area is to be over 100,000 sq m. The building is located at the intersection of the most important communication lines in the capital of Greater Poland, and thanks to bus and tram connections, you can reach it quickly and comfortably from various parts of the city.
a717KJ5Gxg4Ah5

Zielone oblicze Poznania

Fabric distinguishes. Metal refines. Progress inspires

Szymon Kurek
0
Fabric distinguishes. Metal refines. It's not just a slogan but a timeless trend that redefines the approach to creative design and ambitious investments. The limitless potential of spatial forms and patterns of architectural meshes and grids remains largely undiscovered. It’s astonishing, as the avant-garde of contemporary architecture recognised it a long time ago.
a717KJ5Gxg4Ah5

Bądź mistrzem zarządzania projektami budowlanymi!

JEMS Architekci przedstawiają wystawę „Warstwy” w Architektur Galerie Berlin

Szymon Kurek
0
W dniach 3 listopada - 9 grudnia 2023 r. prestiżowa berlińska Architektur Galerie będzie gościć wystawę „Warstwy”, przygotowaną przez warszawskie biuro architektoniczne JEMS Architekci. W obliczu dynamicznych zmian i wyzwań gospodarczych, społeczno-politycznych oraz środowiskowych, architektura współczesna koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań technicznych i ideowych, dostosowując się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Jednakże, równocześnie, tradycyjne pojęcie architektury jako sztuki budowania trwałych, prostych, ponadczasowych i uniwersalnych obiektów ulega erozji.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Layers that make up the whole

The Matter of Layers: The upcoming exhibition by JEMS at the Architektur Galerie Berlin

Szymon Kurek
0
Facing the economic, socio-political or environmental changes and crises, contemporary architectural discourse is predominantly focused on technical and ideological solutions for evolving external conditions. This means that, at the same time, the classical understanding of architecture as the art of building, of creating durable, simple, timeless and universal objects, is disappearing.
a717KJ5Gxg4Ah5

JEMS Architekci przedstawiają wystawę „Warstwy” w Architektur Galerie Berlin

The Matter of Layers: Warstwy, które tworzą całość

Szymon Kurek
0
Budowa Polskiej Ambasady w Berlinie to realizacja ważnego wizerunkowo budynku, a także okazja do zaprezentowania osiągnięć i możliwości partnerów zaangażowanych w cały proces budowy obiektu. Wszystko w myśl hasła: LAYERS – warstw, które odnoszą się nie tylko do materialnego tworzywa, które inicjuje widzialną strukturę wnętrza i zewnętrza budowli, ale też do ducha współpracy.
a717KJ5Gxg4Ah5

GREEN SUMMER

The Matter of Layers: Zrównoważony rozwój, otwartość, wielowymiarowość

Szymon Kurek
0
Globalne zmiany gospodarcze i społeczne, a także kwestie środowiskowe, są dogłębnie omawiane we współczesnym dyskursie architektonicznym. Jednak praktyczne wdrażanie ma tendencję do promowania rozwiązań technicznych dla tych szybko zmieniających się okoliczności. Często te techniczne rozwiązania wymagają większych interwencji technologicznych, potencjalnie powodując nowe wyzwania lub zużywając więcej zasobów. Jednocześnie zanika podstawowa koncepcja architektury jako sztuki konstruowania trwałych, prostych i uniwersalnych struktur. Kultura budowlana, która harmonizuje użyteczność, formę, materiał i otoczenie, jest stopniowo zastępowana przez "systemy" zależne od złożonej technologii, usprawnionych procesów funkcjonalnych i zewnętrznych źródeł energii.
a717KJ5Gxg4Ah5

JEMS Architekci przedstawiają wystawę „Warstwy” w Architektur Galerie Berlin

open